Notice: Undefined offset: 0 in /home/filateli/public_html/LScms2.0/include/functions.php on line 62

Notice: Undefined offset: 0 in /home/filateli/public_html/LScms2.0/include/functions.php on line 62
„Saulīte” - Latvijas pastmarku 2., 3., 4., 13. izdevums - 1919-1921 | www.filatelija.lv

„Saulīte” - Latvijas pastmarku 2., 3., 4., 13. izdevums - 1919-1921

2016-06-11 12:57:28
Birkas: pastmarkas, Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


Pēc garāka pārtraukuma ir atkal pienākusi kārta nākamajam Raimonda Zalcmaņa apkopojumam. Tiešām, nezinu, cik daudz laika šis apkopojums prasīja Raimondam, bet man nopublicēšana paņēma 2 pilnus vakarus... Tā kā - paldies Raimondam par materiāliem un iespēju ar tiem padalīties.

1919. gada 8. janvārī Liepājā nāk klajā Latvijas pastmarku 2. izdevums – 5, 10 un 15 kapeiku nominālu pastmarkas ar iepriekšējā izdevuma nedaudz izmainītu „Saulītes” zīmējumu. Šīs pastmarkas, tāpat kā sekojošais 3. un 4. izdevums, iespiestas Gotlība D. Meijera (Meyer) spiestuvē. 2. izdevuma visu triju nominālu pastmarkas iespiestas uz viegli linēta iezilgana rakstāmpapīra loksnēs 4 x 100, katras 100 markas loksnē ir līmeniski atdalītas ar zobojumu 9 ¾.


Aptuveni puse šī izdevuma marku ir nezobotas, pārējas zobotas 11 ½. Pastmarkas no lokšņu augšējās un apakšējās malas ir bePēc garāka pārtraukuma ir atkal pienākusi kārta nākamajam Raimonda Zalcmaņa apkopojumam. Tiešām, nezinu, cik daudz laika šis apkopojums prasīja Raimondam, bet man nopublicēšana paņēma 2 pilnus vakarus... Tā kā - paldies Raimondam par materiāliem un iespēju ar tiem padalīties. 1919. gada 8. janvārī Liepājā nāk klajā Latvijas pastmarku 2. izdevums – 5, 10 un 15 kapeiku nominālu pastmarkas ar iepriekšējā izdevuma nedaudz izmainītu „Saulītes” zīmējumu. Šīs pastmarkas, tāpat kā sekojošais 3. un 4. izdevums, iespiestas Gotlība D. Meijera (Meyer) spiestuvē. 2. izdevuma visu triju nominālu pastmarkas iespiestas uz viegli linēta iezilgana rakstāmpapīra loksnēs 4 x 100, katras 100 markas loksnē ir līmeniski atdalītas ar zobojumu 9 ¾.z pastmarkām izmantotajam papīram raksturīgajām līnijām. Atkarībā no izmantotās plates, eksistē markas, kuru kreisajā pusē zaram ir četras lapas (1. tips) vai piecas lapas (2. tips). Markām ar nominālu 10 un 15 kapeikas ir divi atšķirīgi krāsu toņi – att. zila un tumši zila, zaļa un tumši zaļa krāsa. Eksistē dažādas plates kļūdas, markas ar privāti veiktu zobojumu un zobojuma kļūdas (piemēram, malas ar divkāršu un pat trīskāršu zobojumu). 2. izdevuma pastmarku tirāža nav zināma. 18. februārī nāk klajā Latvijas pastmarku 3. izdevums – 3, 5, 10, 15, 20, 35, 50 un 75 kapeiku nominālu pastmarkas ar t.p. zīmējumu. Šī izdevuma pastmarkas iespiestas uz plāna cigarešu papīra, plāna gluda pelūrpapīra un plāna poraina t.s. „durchschlag” papīra. Pie šī izdevuma pieskaita arī 25 kapeiku nomināla pastmarku uz plānā porainā papīra, kas iespiesta vēlāk – 20. septembrī. Tāpat kā iepriekšējā izdevuma markas, tās iespiestas loksnēs 4 x 100, katras 100 markas loksnē ir līmeniski atdalītas ar zobojumu 9 ¾. Arī šī izdevuma markas ir gan grieztas, gan zobotas 11 ½ (retāk sastopamas ar zobojumu 9 ½; šī izdevuma marku zobojumu uzskata par „neoficiālu”). Vēlāk izdotā 25 kapeiku nomināla marka eksistē tikai nezobota. Arī šajā izdevumā sastop markas ar plates kļūdām. Izdevuma pastmarku tirāža nav zināma. Katalogos kā dārgākās šī izdevuma markas tiek uzrādītas 3, 25 un 75 kapeiku markas. Eksistē 3, 25, 50 un 75 kapeiku marku viltojumi. Filatēlists, vairāku Latvijas pastmarku katalogu autors K.Ķezbers savulaik ir minējis, ka līdz tam zināmie 3 un 75 kapeiku marku viltojumi uz cigarešu papīra ir viegli atšķirami – to zīmējums neskaidrs, vietumis izplūdis, bet daudzi 25 kapeiku marku viltojumi ir „ļoti veikli un tos var atšķirt tikai eksperts”. Pastmarku 4. izdevums nāk klajā 28. martā. 3, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50 un 75 kapeiku nomināla pastmarkas iespiestas uz divu veidu – gludā un stateniski svītrotā papīra ar t.s. „medus šūnu” ūdenszīmēm. Markas nezobotas, iespiestas loksnēs 4 x 100, katras 100 markas loksnē ir līmeniski atdalītas ar zobojumu 9 ¾. 20 kapeiku marka eksistē divos krāsu toņos – oranžā un brūni oranžā (pēdējā salīdzinoši retāka). 15 kapeiku marka ir iespiesta ar divām atšķirīgām platēm (viena no atšķirībām – šaurs vai plats cipara „5” karodziņš). 5, 10 un 20 kapeiku markas ir iespiestas arī uz gluda papīra bez ūdenszīmēm, literatūrā ir minēts, ka šīs markas uzlūkojamas par viltojumiem. 4. izdevuma marku tirāža variē no 352 700 eksemplāru (75 kapeiku marka) līdz 2 350 983 eksemplāriem (10 kapeiku marka). Šī izdevuma markas retumis sastopamas ar privātu vai neoficiālu zobojumu 9 ½, 10 un 13 ½ (t.s. Strenču un Apes zobojumi). Eksistē dažādas 4. izdevuma marku plates kļūdas un drukas kļūdas. 4. izdevuma pastmarku izmēģinājuma iespiedumi, kas dažkārt lietoti pat pasta sūtījumu apmaksai, iespiesti uz dažādiem etiķešu papīriem (eksistē dubultiespiedumi un atsevišķu nominālu marku iespiedumi atšķirīgās krāsās), kā arī uz ūdenszīmju papīra (abpusēji iespiestas markas). 25 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedumi dažādās krāsās ir izdarīti arī uz parasta balta papīra. Visu nominālu marku paraugiespiedumi melnā krāsā eksistē uz balta krītpapīra un plāna balta papīra. 75 kapeiku markas rāmja un centra paraugiespiedumi ir uz „medus šūnu” ūdenszīmju papīra, zināmi arī divkrāsaini 75 kapeiku markas paraugiespiedumi; par ļoti retiem uzskata minētos paraugiespiedumus uz papīra bez ūdenszīmēm. A.Niedras puča laikā no spiestuves izzagtas 3, 5 un 15 kapeiku marku loksnes bez līmes un bez lokšņu vidus zobojuma. Šīs markas var atpazīt tikai pēc platākas atstarpes neesošā zobojuma vietā centra blokos. Laikā no 1920. gada 9. marta līdz 1921. gada jūnijām tiek iespiests jauns „Saulītes” zīmējuma izdevums (to mēdz uzskatīt par hronoloģiski 13. Latvijas pastmarku izdevumu) – 5, 20, 40, 50 un 75 kapeiku nomināla markas uz papīra bez ūdenszīmēm. Šī izdevuma markas nāk klajā salīdzinoši lielā tirāžā: 5 kapeiku marka iespiesta 2 152 480 eksemplāros, 20 kapeiku marka – 3 066 285 eksemplāros, 40 kapeiku marka – 1 277 100 eksemplāros, 50 kapeiku marka – 4 651 020 eksemplāros, 75 kapeiku marka – 1 007 600 eksemplāros. Dažu katalogu sastādītāji pie šī izdevuma pieskaita arī atkārtoto, 1921. gadā iespiesto 5 rubļu nomināla divkrāsu markas jaunizdevumu ( tā tirāža 4 000 000 eksemplāru). 13. izdevuma marku zobojums ir 11 ½; 5, 20, 50 un 75 kapeiku markas eksistē arī ar zobojumu 11 ¼ : 11 ½. Šī izdevuma markām ir zināmas dažādas zobojuma kļūdas – nezobotas malas, dubultzobojums līmeniski vai stateniski u.c. Eksistē arī marku „tet-beš” pāri. 5 kapeiku markai ir četras sarkanās krāsas toņu atšķirības (karmīna, zilgani sarkana, sarkani oranža un brūni oranža, dažos katalogos minēts anilīnsarkanais un cinobra tonis), 50 kapeiku markai – divas toņu atšķirības (violeta un pelēki violeta). Eksistē arī dažādas drukas kļūdas, abpusēji iespiestas markas, markas ar iespiedumu līmes pusē, ar iepriekšējās markas nospiedumu u.c. Ir zināmi 5, 20 un 40 kapeiku marku paraugiespiedumi melnā krāsā, nezoboti.

5, 20, 40, 50 un 75 kapeiku marku nezoboti kvartbloki (t.s. arhīva krājums). Pārdoti izsolē par 900 €.

Pastmeistaru veiktie zobojumi.

75 kapeiku marku loksne ar daļēju zobojumu. Pārdota izsolē par 560 €.

75 kapeiku marku vertikāls pāris ar perforāciju vidū 9 ¾. Pārdots izsolē par 240 €.
Izmēģinājuma iespiedumi uz dažādiem etiķešu papīriem. Pārdoti izsolē par 900 €. Pastmarku otro pusi sk. nākamajā bildē.
Izmēģinājuma iespiedumi uz dažādiem etiķešu papīriem. Pārdoti izsolē par 900 €.

Izmēģinājuma iespiedumi uz etiķešu papīra. Pārdoti izsolē par 900 €.

25 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedumi atšķirīgās krāsās. Pārdoti izsolē par 220 €.

3 – 35 kapeiku marku izmēģinājuma iespiedumi uz etiķešu papīra, 25 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedums atšķirīgās krāsās. Pārdoti izsolē par 400 €.
3 un 20 kapeiku marku izmēģinājuma iespiedumi uz etiķešu papīra. Pārdoti izsolē par 170 €.

20 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedumi uz etiķešu papīra. Pārdoti izsolē par 420 €.

10 kapeiku markas izmēģinājuma dubultiespiedums uz etiķešu papīra 9 marku blokā. Pārdots izsolē par 420 €. (bloka otrā puse nāk. bildē)

10 un 20 kapeiku marku izmēģinājuma dubultiespiedumi uz etiķešu papīra. Pārdoti izsolē par 300 €.

10, 20 un 35 kapeiku marku izmēģinājuma dubultiespiedumi uz etiķešu papīra. Pārdoti izsolē par 160 €.

Visu nominālu paraugiespiedumi melnā krāsā uz krītpapīra. Pārdoti izsolē par 520 €.
Paraugiespiedumi uz krītpapīra. Pārdoti izsolē par 340 €

3 un 75 kapeiku marku paraugiespiedums. Pārdots izsolē par 460 €.
8 nominālu izmēģinājuma iespiedumi uz krītpapīra pāros. Pārdoti izsolē par 620 €.

5 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedums zilā krāsā. Pārdots izsolē par 300 €.

3 – 20 un 35 – 75 kapeiku marku paraugiespiedums melnā krāsā uz kopējas lapas. Pārdots izsolē par 1 900 €.
Paraugiespiedumi melnā krāsā uz parasta papīra. Pārdoti izsolē par 190 €.
Paraugiespiedumi melnā krāsā uz krītpapīra. Pārdoti izsolē par 95 €.

5 un 40 kapeiku marku paraugiespiedums melnā krāsā uz parasta papīra. Pārdots izsolē par 620 €.
3 un 75 kapeiku marku paraugiespiedums melnā krāsā. Pārdots izsolē par 260 €.

Četri 40 kapeiku markas paraugiespiedumi melnā krāsā uz parasta papīra (viens iespiedums bez nomināla). Pārdoti izsolē par 980 €.

5, 10, 20 un 35 kapeiku marku paraugiespiedumi uz krītpapīra. Pārdoti izsolē par 1 750 €.
40 kapeiku markas paraugiespiedums melnā krāsā, t. sk. daļējs iespiedums. Pārdots izsolē par 700 €.

Abpusēji iespiesti pāri uz „medus šūnu” ūdenszīmju papīra. Pārdoti izsolē par 520 €.
Abpusēji iespiesti pāri uz „medus šūnu” ūdenszīmju papīra. Pārdoti izsolē par 520 €.
Abpusēji iespiestas markas uz „medus šūnu” ūdenszīmju papīra. Pārdotas izsolē par 260 €.

75 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedums uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 440 €.
75 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedums vienā un divās krāsās uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 220 €.
75 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedums divās krāsās, t. sk. dubultiespiedums. Pārdots izsolē par 420 €.
75 kapeiku markas rāmja izmēģinājuma iespiedums. Pārdots izsolē par 260 €.
75 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedumi, t. sk. dubultiespiedumi. Pārdoti izsolē par 150 €.
75 kapeiku markas divkrāsu izmēģinājuma iespiedumu pāris. Pārdots izsolē par 270 €.
75 kapeiku markas divkrāsu izmēģinājuma iespiedumu pāris. Pārdots izsolē par 160 €.

75 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedumi zaļā un dzeltenbrūnā krāsā. Pārdoti izsolē par att. 400 un 480 €.
75 kapeiku markas rāmja izmēģinājuma iespiedums. Pārdots izsolē par 210 €.
75 kapeiku markas divkrāsu izmēģinājuma iespiedumi. Pārdoti izsolē par 520 €.
75 kapeiku markas un rāmja izmēģinājuma iespiedumi uz dažādiem papīriem.
75 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedums ar atsev. rāmja iespiedumu. Pārdots izsolē par 400 €.
75 kapeiku markas centra izmēģinājuma iespiedumi, t.sk. dubultiespiedums. Pārdoti izsolē par 310 €.

75 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedumi ar atsev. centra iespiedumu. Pārdoti izsolē par 880 €.
75 kapeiku markas rāmja izmēģinājuma iespiedumi divās krāsās. Pārdoti izsolē par 380 €.
75 kapeiku markas izmēģinājuma iespiedumi dažādās krāsās. Pārdoti izsolē par 620 €.
75 kapeiku markas centra izmēģinājuma iespiedumi dažādās krāsās. Pārdoti izsolē par 850 €.
Pastkarte ar zīmogu „LATVIJAS DZELZSCEĻI ZONEPE”. Pārdota izsolē par 270 €.
Uz Vāciju nosūtīta aploksne ar zīmogu „[Pasta] VAHGIS Nr5 RIGA-TUKUM”, „Strafporto” spiedogu un kara cenzūras spiedogu aploksnes aizmugurē. Pārdota izsolē par 260 €.
No Raunas nosūtīta aploksne, uz kuras pastmarkas dzēstas ar tinti. Pārdota izsolē par 64 €.
Matīšos zīmogota aploksne. Pārdota izsolē par 260 €.
Reņģē zīmogota aploksne. Pārdota izsolē par 130 €.
Nīcā zīmogota aploksne. Pārdota izsolē par 160 €.
1919. gada 29. septembrī no Alūksnes uz Narvu, Igaunijā, nosūtītas vēstules aploksne. Pārdota izsolē par 250 €.
1919. gada decembrī nosūtītas vēstules aploksne ar Bīriņu pagasta valdes zīmogu. Pārdota izsolē par 210 €.
Jelgavā zīmogota aploksne. Pārdota izsolē par 180 €.
Jelgavā zīmogota Latvijas Sarkanā Krusta pastkarte. Pārdota izsolē par 200 €.
Vaiņodē zīmogota pastkarte. Pārdota izsolē par 64 €.
1919. gada 22. aprīlī no Rojas uz Vāciju nosūtītas vēstules aploksne. Pārdota izsolē par 75 €.
Aploksne ar Salacas pasta zīmogu. Pārdota izsolē par 140 €.
Aploksne ar Rīgas-Tukuma dzelzceļa pasta vagona zīmogu. Pārdota izsolē par 120 €.
1919. gada 28. jūlijā no Jaungulbenes uz Cēsīm nosūtītas vēstules aploksne. Pārdota izsolē par 210 €.
1919. gada 26. aprīlī no Jaunpils uz Vāciju nosūtītas vēstules aploksne. Pārdota izsolē par 220 €.
No Grobiņas uz Vāciju nosūtītas vēstules aploksne ar savdabīgu zīmogu. Pārdota izsolē par 160 €.
No Durbes uz Vāciju nosūtīta pastkarte. Pārdota izsolē par 160 €.
Aploksne ar Kuldīgā zīmogotām pastmarkām. Pārdota izsolē par 64 €.
No Saldus uz Vāciju nosūtītas vēstules aploksne. Pārdota izsolē par 130 €.

 Komentāri

#1 markomans

2016-06-14 15:35:45 : Paldies! Lielisks darbs. Interesants raksts un daudz apskates materiāla.
#2 Zanis

2016-10-18 23:22:10 : Fantastiska kolekcija! Paldies par aprakstu!
#3 gatis

2017-03-28 14:01:55 : Runa iet par "līniju" - "Atkarībā no izmantotās plates, eksistē markas, kuru kreisajā pusē zaram ir četras lapas (1. tips) vai piecas lapas (2. tips). " Jautājums- J. Plostiņš un Latvia Stady Group (Hofmaņa red.) katalogā runā par to pašu. Kāds var parādīt par ko ir runa? Manuprāt, tas ir murgs, kas tiek neapzināti izplatīts, vajadzētu tam beidzot pielikt treknu punktu. Runa iet par kreiso "krūmiņu" vai "zāles kušķi", kurš 5 kap. - kartei, 5 kap. un 40 kap. pēdējā "saulīšu" izlaiduma markām atšķiras no visiem pārējiem. Nosacīti var to nosaukt par "četriem zariem", kaut gan vairāk līdzinās zāles kušķim. Visām pārējām "saulītēm" ir piecu zaru "krūms". Tieši pēc šīs pazīmes tiek atšķirtas šo marku proves. Grūtības ir 20 kap. provi pēdējam izlaidumam, par ko min J. Plostiņš, Kalniņš un raksta autors. Ņemot vērā izlaiduma secību, tādai vajadzētu būt, bet nav loģiska iemesla šādu provi taisīt, jo platē nekas nemainās. Varbūt es kļūdos? Gribētu dzridēt alternatīvus viedokļus. Paldies.
#4 viesis

2017-11-07 19:27:42 : Neuzskatiet šo par faktu, bet kaut kur lasīju ka A. Cīrulis ar "krūmiņiem" ir domājis bērna rokas kas aptver sauli. Vaitad tikai 5 kap. karšu un pēdējā izdevuma 5 kap. un 40 kap. markas ir ar 4 "zariem"? Kā ar 3 rub. un 5 rub. markām. Apzīmētām kā "E" izdevumu šajā lapā? http://www.latvianstamps.com/front201e.asp


Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.