Ražojumu izstāde. 1932. gads.

2019-02-03 11:13:48
Birkas: Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


1932. gada 30. augustā nāk klajā četru pastmarku sērija septembrī Rīgā notiekošās Latvijas ražojumu izstādes reklamēšanas nolūkā. Uz 3, 10, 20 un 35 santīmu markām ar valsts mazā ģerboņa attēlu ir veikts trīsrindu litogrāfisks virsspiedums melnā krāsā ar tekstu „Latvijas ražojumu izstāde Rīgā, 1932.g. 10.-18. IX”. Virsspiedums izdarīts uz 3 un 35 santīmu markām ar zobojumu 10 ¾ , un 10 un 20 santīmu markām ar zobojumu 10 uz papīra ar kāškrustu / ugunskrustu ūdenszīmēm (resp. normāla vai apgriezta ūdenszīme).

 


Tirāža 3 santīmu markām – 900 000, 10 santīmu markām – 600 000, 20 santīmu markām – 1 000 000, 35 santīmu markām – 190 000 eksemplāru. Eksistē zobojuma kļūdas, piem., 3 santīmu caurrobota marka, un plates kļūdas, piem., 10 santīmu marka ar šauru burtu „l”, lauzts cipars „3” gadskaitlī „1932” 10 un 20 santīmu markās. Nezobotas markas ir saglabājušās no t.s. „arhīva krājuma”. Arī šī izdevuma markas ir mēģināts viltot, piem., ir zināmi 3 un 35 santīmu marku viltojumi ar Latvijas ražojumu izstādes virsspiedumu, bet ar oriģinālajam izdevumam atšķirīgu zobojumu.

Nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”.

© Raimonds Zalcmanis
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.