Padomju okupācija. 1940. gads.

2019-10-13 12:32:23
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


Laikā no 1940. gada 21. oktobra līdz 4. decembrim nāk klajā dažādu nominālu jauna parauga pastmarkas ar Latvijas PSR ģerboņa attēlu, kopskaitā izdod 13 dažādu nominālu pastmarkas. Mākslinieka A.Apiņa zīmējums. Markas iespiestas uz papīra ar locītu līniju raksta ūdenszīmēm, perforētas ar zobojumu 10, dažu nominālu markas arī ar zobojumu 10 ½, 10 : 10 ½, 10 : 10 ¼. Marku tirāža nav zināma.

Eksistē dažas retas zobojuma kļūdas, piem., 5, 10, 35, 50 santīmu markas ar nezobotu labo vai kreiso malu, dažādas plates kļūdas. Nezobotas markas ir saglabājušās no t. s. „arhīva krājuma”.


 

5 un 35 santīmu markas ar zobojuma kļūdām. Pārdotas izsolē par 370 €.
5 un 35 santīmu markas ar zobojuma kļūdām. Pārdotas izsolē par 370 €.

Nezobotu marku pāri no t. s. „arhīva krājuma”. Pārdoti izsolē par 800 €.

Aploksnes vēstulēm, kas frankētas ar PSRS un Latvijas PSR pastmarkām.

Aploksne vēstulei, kas nosūtīta no Ļeņingradas uz Šveici, frankēta ar PSRS, Latvijas PSR un Lietuvas PSR markām!

Aploksne vēstulei, kas nosūtīta no Rīgas uz Šveici, frankēta ar PSRS, Latvijas un Latvijas PSR markām.

Pastkarte ar iespiestu Latvijas PSR 10 santīmu marku.

© Raimonds Zalcmanis
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.