Ostland. 1941, 1943.

2019-12-01 13:54:50
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


Austrumu (Ostlandes) reihskomisariātam paredzētās pastmarkas Latvijas ģenerālapgabala teritorijā pasta iestādēs izmantoja kopš 1941. gada novembra. Tās bija 18 nominālu Vācijas pastmarkas (1 līdz 80 feniņu vērtībā; Michel # 781-798) ar Hitlera portretu, uz kurām izdarīts melnas krāsas virspiedums „OSTLAND”. 1943. gadā kā papildu izdevums ar šo virsspiedumu nāk klajā atšķirīga iespieduma 10 un 12 feniņu markas (Michel # 826, 827).


 

1-15 feniņu marku kvartbloki no lokšņu malām.

Novirzīti virsspiedumi

© Raimonds Zalcmanis
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.