Lidotāji I - IV. 1932. - 1933. gadi.

2019-02-22 21:04:29
Birkas: Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


Pirmais pastmarku izdevums ar piemaksu par labu Aviācijas pulka cietušo lidotāju palīdzības fondam (uz pastmarkām abreviatūra APCLPF) nāk klajā 1932. gada 7. decembrī. Piecu pastmarku sērija iespiesta uz papīra ar kāškrustu / ugunskrustu ūdenszīmēm (resp. ar normālu vai apgrieztu ūdenszīmi), perforētas ar zobojumu 10 (10 + 50 un 15 + 75 santīmu markas) vai 11 ½ (pārējie nomināli) un nezobotas. Divkrāsu iespiedums. Mākslinieku T.Zaļkalna, B.Dzeņa un R.Zariņa zīmējumi. Marku tirāža – 11 420 zobotu sēriju un 9420 nezobotu sēriju. Eksistē plates kļūdas.

 


1933. gada 15. martā nāk klajā otrs Aviācijas pulka cietušo lidotāju palīdzības fondam veltīto piemaksas pastmarku izdevums – četru pastmarku sērija divkrāsu iespiedumā uz papīra ar kāškrustu ugunszīmi (šī izdevuma pastmarkas ar viena veida ūdenszīmi), perforētas ar zobojumu 11 1/2 un nezobotas. Mākslinieku T.Zaļkalna, O.Pladera, B.Dzeņa un R.Zariņa zīmējumi. Marku tirāža – 10 420 zobotu sēriju un 8420 nezobotu sēriju.

Trešais Aviācijas pulka cietušo lidotāju palīdzības fondam veltīto piemaksas pastmarku izdevums tiek laists apgrozībā 1933. gada 15. jūnijā. Triju trīsstūrveida pastmarku sērija divkrāsu iespiedumā iespiesta uz papīra ar kāškrustu / ugunskrustu ūdenszīmēm (resp. ar normālu vai apgrieztu ūdenszīmi), perforētas ar zobojumu 11 ½ un nezobotas. Marku tirāža – 10 420 zobotu sēriju un 8420 nezobotu sēriju. Mākslinieku T.Zaļkalna, O.Pladera unn virsleitnanta Mellupa zīmējumi. Eksistē dažas zobojuma kļūdas, t. sk. 35 + 135 santīmu marka ar dubultzobojumu līmeniski un nezobotu labo malu. Pastāv nezoboto marku viltojumi.

Kā pēdējais Aviācijas pulka cietušo lidotāju palīdzības fondam veltīto piemaksas pastmarku izdevums 1933. gada 5. septembrī nāk klajā četru pastmarku sērija divkrāsu iespiedumā uz papīra ar kāškrustu ūdenszīmēm (šī izdevuma pastmarkas ar viena veida ūdenszīmi), perforētas ar zobojumu 11 ½ un nezobotas. Mākslinieku V.Tones, E.Šveica, R.Zariņa un virsleitnanta Mellupa zīmējumi. Marku tirāža – 7420 zobotu sēriju un 6120 nezobotu sēriju.

30. gadu sākumā izdotās piemaksas marku sērijas savulaik uzskatītas par spekulatīviem izdevumiem un vairāki nozīmīgi pasaules pastmarku katalogi šos izdevumus neievietoja līdz pat 20. gadsimta 50. un 60. gadiem. E.Šneiders sava Latvijas pastmarku kataloga ievadā 1935. gadā rakstīja: „Sākot ar 1930. gadu Latvija izlaidusi daudz dažādu pastmarku ar piemaksu sevišķiem fondiem, lidojumiem u.t.t. Dažas no šīm pastmarkām ārzemju pastmarku katalogi atzīmēja par spekulācijas izlaidumiem un krājēji sāka vispār Latvijas pastmarkas ignorēt, ar ko cenas Latvijas pastmarkām pasliktinājās. Tāpat arī krīzes dēļ daudzi bija spiesti savus krājumus zem cenas pārdot. Pēc Latvijas atdzimšanas (15. maijā 1934.g.) regulāro Latvijas pastmarku cenas ir manāmi cēlušās, kas izskaidrojams ar tagadējās valdības noliegumu izlaist pastmarkas dažādiem gadījumiem, kā arī veco krājumu samazināšanos”.

Aploksne pārdota izsolē par 380 €.

No Rīgas uz Vāciju nosūtītas vēstules aploksne. Pārdota izsolē par 160 €.

Pastkarte pārdota izsolē par 350 €.

1932. gadā plānotā pastmarku izdevuma (ar piemaksu Aviācijas pulka cietušo lidotāju palīdzības fondam) parauga iespiedumi atsevišķi četrās krāsās. Pārdoti izsolē par 9 800 €.

Četru plānotā izdevuma marku paraugiespiedumi (sk. zemāk).

Četru plānotā izdevuma marku paraugiespiedumi (sk. augstāk) ar H. fon Hofmaņa izsniegtu sertifikātu.
Pārdoti izsolē par 3 200 €.

© Raimonds Zalcmanis
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.