Latvijas pastmarku 1. Izdevums

2016-03-23 23:52:48
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija, pastmarkas

Lapa: Lasītāju Materiāli


Latvijas pastmarku 1. izdevuma sākotnējā tirāža iespiesta 1918. gada decembrī A.Šnakenburga spiestuvē Rīgā, pasta iestāžu rīcībā pirmās markas nonāk 17. (pēc citām ziņām – 19.) decembrī, vairāk kā nedēļu pirms Latvijas valsts pasta iestāžu darbības uzsākšanas (pirmās no tām uzsāka darbu 1918. gada 26. decembrī, 27. decembrī vācu okupācijas varas iestādes nodeva Latvijas valdībai Rīgas pastu).

 


Pastmarku zīmējuma autors ir mākslinieks A.Cīrulis. Pastmarku centrā stilizēta austoša saule, kuras aplī iekļautas trīs vārpas. Pastāv uzskats, ka šis zīmējums atbilst mākslinieka A.Cīruļa iecerētajam Latvijas Valsts ģerbonim. Marku nomināls 5 kapeikas. Pastmarkas, atbilstoša papīra trūkuma dēļ, iespiestas uz vācu armijas ģenerālštāba karšu otrajām, vēl neapdrukātajām pusēm. Šīs nepabeigtās kartes lielā daudzumā bija saglabājušās kādā noliktavā Rīgā.

Līdz 3. janvārim, kad Latvijas pagaidu valdība atstāja Rīgu, paguva iespiest pastmarkas uz 4750 karšu lapām, vēl 7206 karšu lapas, kas starplaikā bija nodrukātas A.Šnakenburga spiestuvē un deponētas kādā Rīgas bankā, tika nodotas Latvijas pagaidu valdības rīcībā pēc tās atgriešanās Rīgā 1919. gada maija beigās.

Šo deponēto karšu lokšņu tālākais liktenis nav zināms - ir zināmas tikai dažas vēstules, kas frankētas ar šīm pastmarkām pēc pagaidu valdības atgriešanās Rīgā 1919. gada 22. maijā. Uz vienas karšu lapas ir nodrukātas 228 pastmarkas. Pastmarku iespiešanai izmantotas kopumā 86 dažādas karšu lapas, kurās attēlota Lietuvas teritorijas lielākā daļa un Latvijas dienvidu un austrumu daļa. Pastmarku kopējā tirāža 2 725 968 eksemplāri, to skaitā 1 600 000 nezobotas un 1 125 968 zobotas (11 ½, ar šauru un platu zobojumu) pastmarkas (šie skaitļi, kas sākotnēji minēti E.Šneidera Latvijas pastmarku katalogā, vairākās vēlāko gadu publikācijās tiek apšaubīti).

Pastmarku iespiešanā izmantotas divu veidu plates, plates numurs ir atzīmēts ar romiešu cipariem uz katras pastmarku loksnes zem 9. markas apakšējā rindā. Lielākā daļu pastmarku ir iespiestas uz divkrāsainām (brūns, melns) kartēm ar krēmkrāsas pamatni, pārējās – uz vienkrāsainas (melnas) kartes. Salīdzinoši nelielā skaitā eksistē markas ar pilnīgi baltu aizmuguri (šīs markas ir iespiestas uz lokšņu malām), un pāri ar jauktu – divkrāsu un vienkrāsainu karti. Pastmarkas atšķiras arī pēc tā, kā attiecīgā karšu lapa ir bijusi novietota pirms apdrukāšanas, līdz ar to pastmarku aizmugurē karte un tās teksts atbilst pastmarkai vai ir apgriezts pretējā virzienā. Šī izdevuma pastmarku jauniespiedumā vienā loksnē ir 25 pastmarkas (5 x 5) un tajās kartes teksts attiecībā pret marku ir vertikāli novietots, lasāms no augšas uz leju vai no lejas uz augšu. Īpaša raritāte ir pastmarkas, kas iespiestas uz jau pabeigtas karšu lapas – tāda bija tikai viena marku loksne, kas iespiesta uz kartes S18 Illuksst (Ilūkste) otrās, jau nodrukātās puses. Ir zināms 8 marku bloks, kurā izlasāms teksts „RUSSLAND” un kartes mērogs „1:100 000”. Šim izdevumam raksturīgo daudzu iespieduma kļūdu skaitā ir markas ar dubultu iespiedumu, abpusēji iespiestas markas, markas ar iepriekšējās markas nospiedumu (abklatsch), markas ar neskaidru, izplūdušu iespiedumu u.c., eksistē arī daudzas markas ar t.s. plates kļūdām un zobojuma kļūdām, piemēram, markas ar nezobotu augšējo vai apakšējo malu, dubultzobojumu, zobojumu caur marku līmeniski vai stateniski u.c.

Dažas raksturīgākās plates kļūdas: deformēts burts „V” vārdā „LATVIJA”, 2 zvaigznes pa kreisi no „saules”, vārpas bez kātiem, markas rāmis augšdaļā pārtraukts, ieloks ap vārpām pārtraukts, punkts pie cipara „5”, punkts virs burta „I” un „V”, trīs pakāpieni markas kreisajā pusē, pakāpieni labajā pusē ar lūzumu u.c. Eksistē arī atsevišķas plates kļūdas, kas ir raksturīgas tikai markām, kas iespiestas ar 1. vai 2. plati. Eksistē marku izmēģinājuma iespiedumi melnā krāsā uz krītpapīra un sarkanā krāsā gan uz etiķešu papīra, gan uz kartēm, iespiesti uz karšu apdrukātās un neapdrukātās puses, arī dubultiespiedumi vienā vai pretējos virzienos. Salīdzinoši bieži ir sastopamas šī izdevuma pastmarkas ar līmenisku pārdruku (zīmogojumu) „Riga” un vairāk vai mazāk neskaidru zīmogojumu „LEEPAJA”, ievērojami retāk sastopamas markas ar pārdruku „Riga” izmērā mazākiem, gotiskiem burtiem, kā arī līmeniskie zīmogojumi „Mitau”, „JELGAWA LATWIJA”, „KULDIGA” u.c. Literatūrā ir minēts, ka eksistē arī šī izdevuma pastmarku viltojumi.

Izmantotie avoti: H. v. Hofmann. Latvia. Handbook of Philately and Postal History; The Stamps, Ruble Period 1918-1922., Hamburg, 1998; N.Jakimovs, V.Marcilger. The Postal and Monetary History of Latvia, 1918-1945., 1991, Johannesburg; J.Barefoot. Latvia Map Stamps, European Philately 12, 1983; O.Priede. Latvijas pastmarku robojumi un ūdens zīmes, 1963 (Austrālijā); Latvian Collector, Iss. 19, pp. 143-147; The Stamps of Latvia, 1979, Stereo Stamps; specializētie Latvijas pastmarku katalogi; vietne www.apsit.com/mapintro.htm

Pilna loksne, iespiesta uz kartes N18 (Szadow). Pārdota izsolē par 580 €.

 

Pilna loksne, nezobota, iespiesta uz kartes N14 (Schlok). Pārdota izsolē par 340 €.

 

Pilna loksne, iespiesta uz kartes T19 (Dryswjaty). Pārdota izsolē par 580 €.

 

Pastmarku iespiešanai izmantoto karšu paraugi (divkrāsu karte).    

Iespiedums uz kartes, kvartbloks. Pārdots izsolē par 270 €.

Izmēģinājuma iespiedums uz kartes, līmenisks pāris. Pārdots izsolē par 400 €.

Abpusējs iespiedums. Pārdots izsolē par 340 €.

 

Abpusējs iespiedums. Pārdots izsolē par 210 €.

 

Izmēģinājuma iespiedums uz kartes puses. Pārdots izsolē par 190 €.

 

Izmēģinājuma iespiedums uz kartes. Divi horizontāli pāri. Pārdoti izsolē par 750 €.

Izmēģinājuma iespiedumi melnā krāsā uz kartes, krītpapīra, dubultiespiedums ar karti reversā, un iespiedums sarkanā krāsā uz etiķešu papīra. Pārdoti izsolē par 580 €.

 

Izmēģinājuma iespiedums. 12 marku bloks uz etiķešu papīra. Pārdots izsolē par 2 500 €.

 

 

Dubults iespiedums – normāls un apgriezts. Kvartbloki. Pārdoti izsolē par 440 €.

 

1.izdevuma pastmarku viltojumi uz oriģinālās kartes neapdrukātās puses.

Pilna loksne, iespiesta uz kartes S18 (Illuksst), dzēsta, katrā 5. rindā zīmogojums „Riga”. Pārdota izsolē par 320 €.

 

Pilna loksne, iespiesta uz kartes L18 (Lukniki), dzēsta, katrā 5. rindā zīmogojums „Riga”. Pārdota izsolē par 280 €.

   

Pilna loksne, iespiesta uz kartes R19 (Uschpol), dzēsta, zīmogota Rīgā 1919.g. 2. janvārī. Pārdota izsolē par 400 €.

 

1919.g. 5. janvārī nosūtīta vēstule, savdabīgs Jelgavas pasta zīmogs. Aploksne pārdota izsolē par 320 €.

 

 

© Raimonds Zalcmanis
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.