Eleja (Elley) 1919. gads.

2017-01-17 18:32:50
Birkas: Latvija, Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


Pēc ilgāka pārtraukuma, nākamais Raimonda Zalcmaņa darbs ir pieejams.

1919. gada 20. oktobrī Elejas pastmeistars pasta sūtījumu apmaksai nolēmis izmantot pasta kantorī esošās Latvijas zīmogmarkas, jo viņa rīcībā nav bijis pastmarku. Ar gumijas rokas zīmogu uz zīmogmarkām uzspiests vārds „PASTMARKA” (anilīnsarkanā vai violeti sarkanā krāsā), vēstules apzīmogotas ar pašdarinātu, kokā grieztu apaļu zīmogu ar uzrakstu „ELEJA”, bet datums ierakstīts ar tinti.

 


Minētais virsspiedums lietots uz 15 kapeiku nezobotām un zobotām, un 30 kapeiku nezobotām zīmogmarkām. Dažādos katalogos ir minēts atšķirīgs šo marku skaits. E.Šneiders 1935. gadā izdotajā Latvijas pastmarku katalogā min, ka virsspiedums veikts uz 500 nezobotām un 1500 zobotām 15 kapeiku zīmogmarkām, bet 30 kapeiku nezobotā zīmogmarka pārspiesta 2000 eksemplāros. Kopumā t. s. Elejas virsspiedums veikts uz aptuveni 2700 – 4000 zīmogmarkām. Uzskata, ka šīs pastmarkas ir bijušas apgrozībā līdz 1919. gada 7. novembrim. E.Šneiders atzīmē, ka 15 un 30 kapeiku nezobotās markas „sastopamas gan krājumos, gan atsevišķi, bet pa lielākai daļai uz aploksnes izgriezumiem, pie kam, krāsu atšķirības dēļ, var konstatēt, ka robi šīm markām nogriezti. Novērojot ilgāku laiku šādus gadījumus, nācu pie slēdziena, ka abi zīmogi vai nu oriģinālā vai labi viltotā veidā atrodas kāda privātcilvēka rokās, kurš šad un tad šīs markas apzīmogo un laiž nelielā daudzumā apgrozībā”.

Eleja (Elley) 1919. gads

Eleja (Elley) 1919. gads

Eleja (Elley) 1919. gads

Eleja (Elley) 1919. gads

30 kapeiku marku dzēsts pāris uz aploksnes izgriezuma. Pārdots izsolē par 170 €.

Eleja (Elley) 1919. gads

Eleja (Elley) 1919. gads

Aploksne pārdota izsolē par 540 €.

Eleja (Elley) 1919. gads

Aploksne pārdota izsolē par 350 $.

Eleja (Elley) 1919. gads

No Elejas uz Jelgavu nosūtītas vēstules aploksne ar norādi par šo pastmarku izmantošanu. Pārdota izsolē par 770 €.

Eleja (Elley) 1919. gads

No Elejas uz Liepāju nosūtītas vēstules aploksne ar kara cenzūras atzīmi. Pārdota izsolē par 740 €.

Eleja (Elley) 1919. gads

15 kapeiku nedzēstu marku pāris. Pārdots izsolē par 290 €.

Eleja (Elley) 1919. gads

Aploksne pārdota izsolē par 440 €.

Eleja (Elley) 1919. gads

Eleja (Elley) 1919. gads

Eleja (Elley) 1919. gads

© Raimonds Zalcmanis
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.