Notice: Undefined offset: 0 in /home/filateli/public_html/LScms2.0/include/functions.php on line 62

Notice: Undefined offset: 0 in /home/filateli/public_html/LScms2.0/include/functions.php on line 62
Cēsu apriņķa pastmarkas | www.filatelija.lv

Cēsu apriņķa pastmarkas

2016-01-23 12:37:06
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


Priekšvārds

Saņēmu ļoti interesantu epasta vēstuli no Raimonda Zalcmaņa, ar piedāvājumu padalīties ar paša savāktajiem un pētītajiem materiāliem. Milzīgs paldies Raimondam par to, un tālāk jau lai runā pats Raimonds un, ievadam, kāds priekšvārds no viņa:


Pamanīju internetā pastmarku attēlu krājumu, kas saucas "Latvian Post stamp Digital Collection 1918-1940", kurā nav nekā cita kā daži nožēlojami brāķīši, faktiski viss minētais kopojums ir Latvijas pastmarku vēstures diskreditācija. To redzot, radās sekojoša ideja. Lieta tā, ka vairākus gadus esmu sekojis lielajām pastmarku izsolēm, arī retumiem, kas palaikam parādās interneta veikalos, kā Ebay, Delcampe, Bidstart, Stampwants u.c., un ir sakrājusies pamatīga Latvijas pastmarku attēlu kolekcija (aptuveni 1000 lapas), ieskaitot praktiski visus retumus, t. sk. izmēģinājuma drukas, visa veida kļūdas, lokālos izdevumus (Wenden, Libau, Smiltene, Eleja u.c.) ar visām atšķirībām, visu okupāciju izdevumus Latvijas teritorijā, arī plānotos un neizdotos pastmarku izdevumus, dažādus kuriozus, unikālas aploksnes, zīmogus u.t.t. Nereti ir tā, ka izsoles beidzas, šie izdevumi pazūd no interneta dzīlēm un tos apskatīt, turklāt vēl vienkopus, nav iespējams. Savulaik diezgan nopietni krāju vecās Latvijas markas un domāju, ka šāds attēlu kopojums vēl atlikušajiem krājējiem būtu ļoti interesants, kaut vai acu "pamielošanai". Sākotnēji paša interesei arī atzīmēju cenas, par kādām markas izsolēs ir pārdotas, un tiku līdz aptuveni 800 000.00 $, šobrīd attēlos redzamais kopā varētu "vilkt" pāri miljonam, tādēļ kaut daļu no tā savākt parastiem krājējiem nav izredžu. Atliek vien, kā jau minēju, tikai prieks acīm.

WENDEN

1863-1903

Laikā no 1863. gada janvāra līdz 1903. gada aprīlim Cēsu apriņķa pasts (Wendensche Kreispost) pasta sūtījumu apmaksai apriņķa robežās izmantoja savas pastmarkas. Sūtījumi ārpus apriņķa robežām bija jāapmaksā ar cariskās Krievijas pastmarkām pēc atbilstoša tarifa. Dažkārt ārpus apriņķa robežām nosūtītās korespondences un cita veida pasta sūtījumu apmaksai Krievijas pastmarkas ir izmantotas kopā ar vietējām Cēsu apriņķa pastmarkām. Cēsu apriņķa pastam nebija sava zīmoga, tādēļ markas tika dzēstas, pastmeistaram tās pārstrīpojot ar tinti, visbiežāk krusteniskā formā. Apzīmogotas ar pasta zīmogiem tās sastopamas tikai atsevišķos gadījumos, kad tās lietotas kopā ar Krievijas pastmarkām (jaukts frankējums). Pirmās Cēsu apriņķa pastmarkas nāca klajā jau 1862. gadā kā izmēģinājuma iespiedums – markas ar nominālu 2 kapeikas (uz pastmarkas nomināls nav norādīts), nezobotas, zilā krāsā uz dzeltenīga vai pelēki dzeltena papīra, to tirāža nav zināma. Uzskata, ka pasta iestādēs tās nav lietotas, lai gan eksistē norādes, ka tās varētu būt izmantotas sūtījumu apmaksai, bet ļoti īsu laiku. Nelielā izmēra dēļ šīs pastmarkas bijis grūti uzlīmēt uz tolaik sūtījumu iesaiņošanai izmantotajām aukliņām, tādēļ nākamās pastmarkas tiek iespiestas lielākā formātā. Salīdzinošs retums ir šo pastmarku „tet-beš” pāri. 1862. gada nogalē nelielā skaitā tiek izdotas 2 kapeiku nomināla un 4 kapeiku nomināla nezobotas markas vēstulēm (Briefmarke) un bandrolēm (Packenmarke), to tirāža att. 50 un 180 eksemplāru, t. sk. ceturtā daļa no tām ar otrādi iespiestu (augšup apgrieztu) fonu; visretākā ir 2 kapeiku nomināla marka ar otrādi iespiestu fonu (tikai 10 eksemplāru). Arī uz šīm markām nomināls nav uzrādīts. 4 kapeiku nomināla markai eksistē zaļās krāsas atšķirības – zilganzaļa un dzeltenzaļa. Abu nominālu marku izmantošanu Cēsu apriņķa pasta iestādēs uzsāka 1863. gada 1. janvārī. 1863. gadā 80 eksemplāru tirāžā nāk klajā 2 kapeiku nomināla pastmarka sarkanā un zaļā krāsā, markas centrā ovāls ar zaļu viduslīniju. Ir ziņas, ka eksistē daži šo pastmarku eksemplāri, kas iespiesti uz dzeltenīga papīra. 1864. gadā izdotajām pastmarkām zaļajā ovālā ir iekļauts Vidzemes ģerbonis, arī šīs markas nāk klajā nezobotas un kopskaitā tikai 80 eksemplāros. Sevišķs retums varētu būt vēl līdz šim saglabājies šo pastmarku „tet-beš” pāris. Eksistē šo marku divkrāsaini izmēģinājuma iespiedumi oriģinālkrāsās un iespiedumi melnā krāsā. Laikā no 1866. gada līdz 1870. gadam nāk klajā jauns nezobotu pastmarku izdevums, kurā zaļais ovāls ir bez viduslīnijas. Šo marku kopējā tirāža ir 800 eksemplāru, tās iespiestas ar divām atšķirīgām sarkanajām krāsām – tumšāk sarkanu (300 eksemplāros) un gaišāku rozā krāsu (500 eksemplāros). Ievērojami biežāk, nekā iepriekš minētās pastmarkas, ir sastopamas 1871. gada izlaiduma 2 kapeiku nomināla markas, kurās centrālais ovāls ir iekļauts ornamentālā pusloku pinumā. Šo pastmarku tirāža ir 50 000 eksemplāru, tās iespiestas uz balta blīvas konsistences papīra. Ir zināmi šo pastmarku izmēģinājuma iespiedumi melnā, sarkanbrūnā un dzeltenā krāsā. 1872. gadā nāk klajā atšķirīga zīmējuma pastmarkas, kurās centrālajā ovālā uz sarkanas krāsas fona ir iekļauts toreizējais Cēsu apriņķa ģerbonis – pacelta roka ar zobenu. Pastmarkas ir zobotas 12 ½ . Šajā gadā izdoto pastmarku tirāža ir 66 792 eksemplāri, tās iespiestas ar diviem atšķirīgiem zaļās krāsas toņiem – zilganzaļu un dzeltenzaļu. Jauns pastmarku izdevums nāk klajā 1875. gadā aptuveni 106 000 eksemplāru tirāžā. Atšķirībā no iepriekšējā izdevuma, šo pastmarku rāmis un centra ovāla aploces fons ir zaļā krāsā (zilganzaļā vai dzeltenzaļā tonī), bet centrālā ovāla fons ir sarkanā krāsā. Arī šīs pastmarkas, tāpat kā vēlākie 1878. un 1880. gada izdevumi, ir zobotas 12 ½ . Eksistē šo pastmarku varietāte, kurā cipars „2” augšējā labajā stūrī atgādina apgrieztu ciparu „3”, kā arī izmēģinājuma iespiedumi. 1878. un 1880. gadā izdotajām pastmarkām ir atšķirīga zīmējuma ietvars, kas atgādina tolaik apgrozībā esošās cariskās Krievijas pastmarkas, tikai to centrālajā ovālā, divgalvainā ērgļa vietā, vēl aizvien ir saglabāts Cēsu apriņķa ģerbonis. 1878. gadā izdoto pastmarku tirāža ir 177 380, bet 1880. gadā izdotas 459 120 pastmarkas; atšķirībā no 1878. gada izdevuma tās iespiestas uz iedzeltena papīra. Markas ir ar zobojumu 12 ½ un nezobotas, kas nereti izsolēs tiek piedāvātas arī pāros un kvartblokos. Eksistē dažādi izmēģinājuma iespiedumi. 1884. gadā seko tāda paša zīmējuma pastmarku jauns izdevums uz trim dažāda veida papīriem: uz parasta balta papīra (500 000 eksemplāros), uz biezāka linu papīra (276 660 eksemplāros) un caurspīdīga kaņepāju papīra (103 264 eksemplāros). Šo marku zobojums 11 ½, eksistē arī salīdzinoši daudz nezobotu marku. Ir konstatētas vairākas šī izlaiduma marku iespieduma un plates kļūdas, piemēram, centra ģerboņa ačgārns un dubults iespiedums, ģerbonī attēlotā roka bez krāsas (balta) u.c. Jauna, atšķirīga zīmējuma pastmarkas nāk klajā 1901. gadā. To centrā ir Cēsu pilsdrupu attēls, bet teksts, atšķirībā no iepriekšējo izdevumu pastmarkām, nav vācu, bet gan krievu valodā. Arī šo pastmarku nomināls ir 2 kapeikas, zobojums 11 ½ . Šim izdevumam eksistē triju veidu krāsu atšķirības: zaļa un brūna (kopējā tirāža 105 000 eksemplāru), zaļa un sarkanbrūna (48 494 eksemplāru), zaļa un violeti sarkana (3890 eksemplāru). Daļa šī izlaiduma pastmarku ir nezobotas, ar oriģinālo līmi un bez līmes. Salīdzinoši biežāk nekā nezoboto marku pāri ir sastopami šī izlaiduma zoboto pastmarku „tet-beš” pāri. Īpašas raritātes ir šo pastmarku izmēģinājuma un parauga iespiedumi, piemēram, rāmja un centra iespiedumi oriģinālkrāsās un melnā krāsā atsevišķi vai pārī. Eksistē arī rāmja un centra iespiedumi melnā krāsā uz dzeltena papīra, ar otrādi (apgriezti) iespiestu centru u.c. Cēsu apriņķa pastu slēdza 1903. gada 23. aprīlī, tika pārtraukta arī vietējo pastmarku izmantošana apriņķa robežās nosūtīto pasta sūtījumu apmaksai. 1886. gadā (pēc citām ziņām – jau 1880. gadā) pēc toreizējā Cēsu apriņķa pasta direktora barona fon Kampenhauzena (Heinrich v. Campenhausen) ierosmes tiek iespiesti pirmo Cēsu apriņķa pastmarku (1862., 1863., 1864. un 1866. gada izdevumu) pārizdevumi – katra marka 10 000 eksemplāru tirāžā, kas kolekcionāru aprindās pazīstamas kā „Kampenhauzena pēciespiedumi”. Sakarā ar niecīgo tirāžu, pirmās Cēsu apriņķa pastmarkas jau tolaik krājējiem bijušas grūti pieejamas, tādēļ barona fon Kampenhauzena ierosmi literatūrā mēdz skaidrot gan kā „soli pretī kolekcionāriem”, gan kā spekulatīvu apsvērumu vadītu merkantilu pasākumu. 1893. gadā A. fon Hiršheids (A. V. Hirscheydt), saziņā ar apriņķa pasta administrāciju, pēc kādas labdarības iestādes lūguma, pasūtījis iespiest vēl četru Cēsu apriņķa marku (1871., 1875. un 1878. gada izdevumu) jaunizdevumus nelielā tirāžā. Abu minēto jaunizdevumu pastmarkas nav izmantotas pasta iestādēs sūtījumu apmaksai. Līdzās šiem jaunizdevumiem, eksistē arī Cēsu apriņķa marku, jo īpaši senāko izdevumu, viltojumi. 1906. gadā Rīgas Pastmarku krājēju biedrība iegādājas vēl atlikušos, tobrīd pieejamos Cēsu apriņķa pastmarku atlikumus, gan oriģinālos izdevumus un pārizdevumus, gan Buharda-Štāla spiestuvē saglabājušos atlikumus un izmēģinājuma iespiedumus, kopskaitā 220 500 pastmarku. T. p. gada 10. maijā, pēc īpašas vienošanās, klātesot Vidzemes muižniecības pārstāvjiem un minētās biedrības kolekcionāriem, 85 000 marku tika sadedzinātas. 1912. gada februārī, nolūkā novērst šo pastmarku tirgus cenas krišanos, sadedzina vēl 78 700 Rīgas Pastmarku krājēju biedrības rīcībā esošo Cēsu apriņķa pastmarku. Ugunī iet bojā arī lielākā daļa t.s. „Kampenhauzena pēciespiedumu” – uzskata, ka no katras šo pārizdevumu tirāžas tika saglabāti tikai 2600 eksemplāru. Izmantotie avoti: specializētie Latvijas pastmarku katalogi; pastmarku izsoļu katalogi, O.Priede „Latvijas pastmarku robojumi un ūdens zīmes” 1963.g. (Austrālijā); vietne http://skandinav.eu/page1W.htm

Loksne, kurā ietilpst viens „tet-beš” pāris. Pārdota izsolē par 1 300 €.

 

1862., 1863.g. divu pastmarku komplekts. Pārdots izsolē par 420 €.
6 marku bloks. Pārdots izsolē par 160 €.

4 kap. markas puse uz aploksnes fragmenta, dzēsta ar pasta zīmogu Rīgā 1866. gadā. Pārdota izsolē par 1 900 €.

Aploksne ar 4 kap. markas pusi un jauktu frankējumu, nosūtīta no Cēsīm uz Rīgu.
Pārdota izsolē par 6 800 €.

Izmēģinājuma iespiedums melnā krāsā. Pārdots izsolē par 270 €.

Izmēģinājuma iespiedumi sarkanbrūnā krāsā.
Pārdoti izsolē par 340 €.
Aploksne ar jauktu frankējumu nosūtīta 1864. gadā no Cēsīm uz Vārnavu.
Pārdota izsolē par 1 700 €.

 

Aploksne ar jauktu frankējumu nosūtīta 1870. gadā no Cēsīm caur Rīgu uz Drēzdeni. Pārdota izsolē par 2 900 €.
Aploksne ar jauktu frankējumu sēru ierāmējumā, nosūtīta 1874. gadā
no Cēsīm uz Zagnicu. Pārdota izsolē par 800 €.
Barona fon Kampenhauzena pasūtitie pastmarku jaunizdevumi.
Aploksne ar jauktu frankējumu. Nosūtīta 1871. gadā no Cēsīm uz Krapi.
Pārdota izsolē par 320 €.

 

Cēsu apriņķa 2 kapeiku nomināla pastmarkas variantu skices uz kartona un plāna papīra. Pārdotas izsolē par attiecīgi 6 400 un 5 600 €.

 

1864. gada pastmarkas izmēģinājuma iespiedums oriģinālkrāsās.
Pārdots izsolē par 360 €.
1864. gada pastmarkas izmēģinājuma
iespiedums melnā krāsā.
Pārdots izsolē par 280 €.
1875. gada pastmarkas izmēģinājuma
iespiedums sarkanā krāsā.
Pārdots izsolē par 950 €.
Nezobota marka oriģinālkrāsās no izmēģinājuma
iespieduma loksnes augšējā kreisā stūra.
Pārdota izsolē par 180 €.
Iespiedums melnā krāsā.
Pārdots izsolē par 340 €.
Iespiedums zilganzaļā krāsā.
Pārdots izsolē par 180 €.
Nezobota marka no loksnes augšējā stūra.
Pārdota izsolē par 100 €.
1878. gada marku izdevums un izmēģinājuma iespiedumi.
5 marku kolekcija pārdota izsolē par 950 €.
Aploksne ar jauktu frankējumu, nosūtīta 1870. gadā no Cēsīm uz Liepāju.
Pārdota izsolē par 600 €.

 

1887. gadā nosūtīta pastkarte, kurā izmantota Šveices [!] 5 centu pastmarka.
Pastkarte pārdota izsolē par 1 200 €.
No Cēsīm uz Vīni nosūtītas vēstules aploksne.
Pārdota izsolē par 540 €.

 

1884. gadā nosūtīta aploksne.
Pārdota izsolē par 600 €.
1895. gadā nosūtīta aploksne.
Pārdota izsolē par 160 €.
Aploksne nosūtīta 1884. gadā no Stukmaņiem uz Kuldīgu.
Pārdota izsolē par 660 €.

 

No Cēsīm uz Tērbatu nosūtītas vēstules aploksne.
Pārdota izsolē par 240 €.
Pastkarte ar nezobotu pastmarku, nosūtīta no Cēsīm uz Launkalni.
Pārdota izsolē par 580 €.
Pastkarte ar nezobotu pastmarku, nosūtīta 1900. gadā no Vecpiebalgas uz Rīgu.
Pārdota izsolē par 11 000 [!] €.

 

1901. gada izdevuma marku izmēģinājuma iespiedumi.

 

1901. gada izdevuma marku rāmja izmēģinājuma iespiedumi.
1901. gada izdevuma marku izmēģinājuma iespiedumi.

 

1901. gada izdevuma nezobotu pastmarku „arhīva” loksne ar vienu marku, kurai otrādi iespiests centrs.
Loksne pārdota izsolē par 2 700 €.
1901. gada izdevuma nezobotu pastmarku rāmja izmēģinājuma iespieduma loksne ar rāmja daļu spoguļattēlā.
Pārdota izsolē par 1000 €.

 

„Makulatūra” (izmēģinājuma iespiedumi un drukas kļūdas) ar īpašu vērtību kolekcionāru skatījumā.
Viena no lapām 5 lapu kolekcijā, kas pārdota izsolē par 1 050 €.
Viena no lapām 5 lapu kolekcijā, kas pārdota izsolē par 1 050 €.

 

Pastkarte pārdota izsolē par 320 €.

 

Aploksne pārdota izsolē par 170 €.