Celtniecības fonds. 1938 - 1939 gadi.

2019-06-30 13:01:18
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


1938. gada 12. maijā tiek laista klajā t. s. suvenīrloksnīte – bloks ar piemaksu par labu Celtniecības fondam. Blokā iekļauta 35 santīmu marka ar jaunceltās Tiesu pils attēlu un 40 santīmu marka ar Ķeguma spēkstacijas attēlu. Bloka pārdošanas cena 2 lati. Bloki iespiesti uz papīra ar kāškrustu / ugunskrustu ūdenszīmēm (resp., ar normālu un apgrieztu ūdenszīmi) 40 000 eksemplāru tirāžā. Pastmarkas perforētas ar zobojumu 10 ¾ (dažos katalogos uzrādīts zobojums 11 ½). Ļoti nelielā skaitā eksistē bloki, kuros pastmarkas bez zobojuma (K.Ķezbera sastādītajā katalogā minēts, ka bloks ar pastmarkām bez zobojuma zināms tikai vienā eksemplārā).

 


1939. gada 13. maijā, sagaidot 15. maija 5. gadskārtu, nāk klajā t. p. nomināla bloki ar zilas krāsas virsspiedumu „1934 1939” abpus ģerbonim un „15 – V” vidū starp pastmarkām. Bloki ar virsspiedumu iespiesti 60 000 eksemplāru tirāžā (dažos katalogos uzrādīta tirāža 66 500 eksemplāru). Arī šī bloka pārdošanas cena bija 2 lati.

Celtniecības fonda pastmarkas

Celtniecības fonda pastmarkas

Bloki ar normālu un apgrieztu ūdenszīmi.

Celtniecības fonda pastmarkas

Pastmarku bloks bez zobojuma.
Pārdots izsolē „kā viena no lielākajām Latvijas pastmarku raritātēm” par 8 500 €.

Celtniecības fonda pastmarkas Celtniecības fonda pastmarkas Celtniecības fonda pastmarkas

Bloks un pastmarkas ar att. „1. dienas” zīmogiem.

Celtniecības fonda pastmarkas Celtniecības fonda pastmarkas

© Raimonds Zalcmanis