Bermonts

2016-11-28 00:19:49
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


Klāt nākamais Raimonda Zalcmaņa materiāls. Lasam un meklējam ko noderīgu.

1919. gada rudenī Bermonta-Avalova komandētās Krievijas Rietumarmijas okupētajā Zemgales teritorijā bija apgrozībā pastmarkas ar rokas virsspiedumu, kura centrā iezīmēts pareizticīgo krusts. Šie virsspiedumi veikti Jelgavā pēc Krievijas Rietumarmijas ģenerāļa, turklāt pastmarku krājēja, Davidova ierosmes. Pirmie virsspiedumi ir izdarīti uz Jelgavā apķīlātajām Latvijas pastmarkām, vēlāk arī uz cariskās Krievijas pastmarkām.


Literatūrā minēts, ka ģenerālis Davidovs un viņa adjutants šos rokas virsspiedumus veikuši pašu spēkiem. Ar 1919. gada 10. oktobri tiek datēts pirmais izdevums ar vienkāršu virsspiedumu melnā krāsā ar aplī iekļautu pareizticīgo krustu. Virsspiedums izdarīts uz Latvijas pastmarku 4. izdevuma („Saulīte”) 3, 5, 10, 20, 25, 35, 50 un 75 kapeiku nomināla nezobotām markām un Rīgas atbrīvošanas izdevuma visu triju nominālu nezobotām markām. Eksistē divi virsspieduma tipi – ar vājāku (1. tips) un „treknāku”, platāku (2. tips) iespiedumu. Uz „Saulītes” nominālu markām ir veikti att. 352 – 572 virsspiedumi, retākā ir 10 kapeiku marka (352 eksemplāros), uz Rīgas atbrīvošanas izdevuma 5 kapeiku markas izdarīti 522 virsspiedumi, uz 15 un 35 kapeiku markām – att. 772 virsspiedumi uz katras no tām. Eksistē šo pastmarku „kvalitatīvi” viltojumi ar virsspiedumiem, kas no oriģinālajiem pat grūti atšķirami, kā arī daudzi nemākulīgi viltojumi. 13. oktobrī laists klajā izdevums ar jaunu, sarežģītāku virsspiedumu – pareizticīgo krusts aplī uz viļņveidīgu līniju fona, abpus krustam kirilicas burti 3. A. („Zapadnaja armija”). Virsspiedums veikts uz visu triju nominālu Rīgas atbrīvošanas izdevuma nezobotām markām 15 000 – 16 100 eksemplāros. Uz simt 35 kapeiku markām izdarīts apgriezts (ačgārns) virsspiedums. Arī šī, tāpat kā nākamā izdevuma pastmarkas, ir mēģināts viltot, bet šie viltojumi ir vieglāk atšķirami nekā „kvalitatīvie” viltojumi pastmarkām ar pirmo virsspiedumu. 15. oktobrī ar iepriekš minēto, jauno virsspiedumu pārspiež „Saulītes” izdevuma nezobotas 3, 5, 10, 20, 25, 35, 50 un 75 kapeiku markas. Tikai 400 virsspiedumi veikti uz 10 kapeiku markas, pārējo nominālu markas pārspiestas 2 800 (25 kapeiku marka) līdz 10 500 (5 kapeiku marka) eksemplāros. Uzskata, ka eksistē pieci atšķirīgi virsspieduma paveidi. 9. novembrī ar jauna parauga virsspiedumu un jauniem, lielāku vērtību nomināliem sāk pārspiest cariskās Krievijas zobotas 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 70 kapeiku un 1 rubļa pastmarkas. Šajā virsspiedumā taisnstūra rāmis, ko iekļauj robota līnija un taisnstūra iekšienē vērsti stari, bet abpus pareizticīgo krustam burti L P (Latvijas pašpārvalde). Marku tirāža ar šo virsspiedumu variē no 2 500 eksemplāriem (1 ½ rublis uz 35 kapeikām) līdz 36 600 eksemplāriem (50 kapeikas uz 10 kapeikām). Apgriezts (ačgārns) virsspiedums uz divu nominālu (70 kapeikas uz 15 kapeikām, 2 rubļi uz 50 kapeikām) pastmarkām izdarīts uz 100 eksemplāriem no katra nomināla pastmarkām, šādi ačgārni virsspiedumi eksistē arī uz markas ar nominālu 10 kapeikas uz 2 kapeikām (iespējams, pat salīdzinoši lielākā skaitā). Eksistē arī markas ar novirzītiem un dubultiem virsspiedumiem, un virsspiedumi uz lokšņu atdalījumiem bez markas (loksnē ar marku 6 rubļi uz 1 rubļa). Ar 9. novembri datē arī Krievijas Rietumarmijas izdevumu ar iepriekšējā parauga virsspiedumu uz cariskās Krievijas nezobotām 3, 5 kapeiku un 3 ½ rubļu pastmarkām ar jauniem nomināliem 20, 40 kapeikas un 10 rubļi. Tirāža virsspiedumam ar nominālu 20 kapeikas uz 3 kapeiku markas ir 17 000, virsspiedumam 10 rubļi uz 3 ½ rubļiem – 2 700, virsspiedumam 40 kapeikas uz 5 kapeikām – 800 eksemplāri. Virsspiedumi uz lokšņu atdalījumiem (bez markas) ir reti sastopami, jo tie tikuši iznīcināti. Katalogos kā īpašs retums (eksistējusi tikai 6 eksemplāros) minēta marka ar 10 rubļu apgrieztu (ačgārnu) virsspiedumu uz 3 ½ rubļu markas. Salīdzinoši reti ir sastopamas Bermonta-Avalova karaspēka ieņemtajā Latvijas teritorijā nosūtīto vēstuļu aploksnes ar iepriekš minēto izdevumu pastmarkām. Novembra vidū kādā spiestuvē Berlīnē ir iespiestas jauna zīmējuma astoņu nominālu markas ar Krievijas ģerboņa divgalvaino ērgli centrā un uzrakstu kirilicā „Russkaja pochta”, kas bija paredzētas lietošanai Bermonta-Avalova komandētās Krievijas Rietumarmijas ieņemtajā teritorijā. Uzskata, ka aptuveni vienādā skaitā iespiestas gan nezobotas, gan zobotas (zobojums 11) markas, daļa no tām ar līmi, daļa bez līmes. Sakarā ar Bermonta-Avalova armijas likvidāciju, pastmarkas apgrozībā pasta iestādēs nenonāca un pasta sūtījumu apmaksai tās nav izmantotas. Uz šīm pastmarkām eksistē privāti, iespējams, vēlākajos gados veikti virsspiedumi, piemēram, ar uzrakstu „Edinstvo i Svoboda” („Vienotība un brīvība”). Ir sastopamas šī izdevuma markas ar plates kļūdām un zobojuma kļūdām. Pēc zaudētās kaujas par Rīgu, 11. novembra rītā bermontieši atkāpās pozīcijās aiz Olaines, pēc sīvām kaujām 21. novembrī latviešu karavīri atbrīvoja Jelgavu un līdz 28. novembrim Bermonta-Avalova karaspēks bija pilnībā padzīts no Latvijas teritorijas.

Viltoti Virsspiedumi

Virsspiedumu Viltojumi.

Aploksne ar 1. izdevuma virsspieduma pastmarkām, zīmogota Jelgavā. Pārdota izsolē par 520 €.
Aploksne ar 1. izdevuma virsspieduma pastmarkām, zīmogota Jelgavā. Pārdota izsolē par 520 €.
Aploksnes ar 1. izdevuma virsspieduma pastmarkām, zīmogotas Jelgavā. Pārdotas izsolē kopā par 1 000 €.
Aploksnes ar 1. izdevuma virsspieduma pastmarkām, zīmogotas Jelgavā. Pārdotas izsolē kopā par 1 000 €.
Aploksne ar 2. izdevuma virsspieduma pastmarkām, zīmogota Jelgavā. Pārdota izsolē par 540 €.
Aploksne ar 2. izdevuma virsspieduma pastmarkām, zīmogota Jelgavā. Pārdota izsolē par 540 €.
Aploksne ar 2. izdevuma virsspieduma pastmarkām, zīmogota Jelgavā. Pārdota izsolē par 420 €.
Aploksne ar 2. izdevuma virsspieduma pastmarkām, zīmogota Jelgavā. Pārdota izsolē par 420 €.

Pastmarkas ar novirzītu un novirzītu / ačgārnu virsspiedumu.

Loksne ar 25 nezobotām pastmarkām. Pārdota izsolē par 500 €.
Loksne ar 25 nezobotām pastmarkām. Pārdota izsolē par 500 €.
25 marku loksne ar apgrieztu (ačgārnu) virsspiedumu.
25 marku loksne ar apgrieztu (ačgārnu) virsspiedumu.
Loksnes daļa ar nepilnu virsspiedumu.
Loksnes daļa ar nepilnu virsspiedumu.
Loksnes daļa ar apgrieztu (ačgārnu) un novirzītu virsspiedumu.
Loksnes daļa ar apgrieztu (ačgārnu) un novirzītu virsspiedumu.
7 nominālu marku loksnes pārdotas izsolē kopā par 1 300 €.
7 nominālu marku loksnes pārdotas izsolē kopā par 1 300 €.

Viltojumi – 1. virsspieduma atdarinājumi uz pasta iestādēs apgrozībā nenonākušā izdevuma markām.
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.