birofiliem"/>

Alus atribūtikas kolekcionēšana

2013-01-16 12:01:41
Birkas: birofilija

Lapa: Sākums


Pasaule ir tā ierīkota, ka interese par alu, alus vēsturi agri vai vēlu dažus ļoti ziņkārīgus cilvēkus noved pie idejas par kolek­cionēšanu. Parasti šis hobijs sākas ar pirmajiem gadījuma priekšmetiem, un tad jau maisam gals vaļā. Kolekcionāri ir dažā­di, precīzāk sakot, dažādu kategoriju. Kategorijas varētu sadalīt pēc tēmas izstrādes dziļuma. Zemākā kategorija ir tā sau­ktā iesācēju kategorija un ir izteikta ar vienkāršu jautājumu, cik tev ir pudeļu, etiķešu utt. Nākošā kategorija varētu būt jau izteikta kolekcionāru kategorija, kad pats kolekcionārs sistematizē savu materiālu un labi pārzina tēmu un materiālus savā kolekcijā. Visaugstākā kategorija, tā ir kolekcionāru kategorija, kas ne tikai pārzina vispārējo savas kolekcijas tēmu, bet arī zina visu par savas kolekcionēšana objekta vēsturi un izcelsmi . Šo kategoriju varat saukt par ekspertiem.

Alus atribūtikas kolekcionārus vēl dēvē par birofiliem. Vispopulārākās tēmas šodienas kolekcionāriem ir alus pudeles un alus etiķetes. Šajā rakstā veiksim nelielu ieskatu dažādu alus pudeļu kolekcionēšanā.


Alus pudeles. Ar pārliecību varu teikt, ka alus patentpudeļu kolekcionēšana šodien dominē bierifiliem. Pētot šo tēmu, nā­kas secināt, ka daudzās nopietnās kolekcijās ir dažādas kļūdas materiāla sistemātikā. Pudele ir pudele. Nez kāpēc kolek­cionāri vērā ņem tikai alus brūžu pudeles, kuras tagad ir topā. Retu pudeļu cena atsevišķos gadījumos jau tuvojas trīs sim­tiem latu. Pēc faktiskā materiāla gribu piedāvāt šā materiāla klasifikāciju. Pirmā un visplašākā kategorija tiešām ir alus darītavu vai brūžu patentpudeles. Tās ir viegli atšķirt no pārējām pudelēm. 19.gs. beigās un 20.gs sākumā alus pudeles piederēja pašiem alus brūžu, krogu, traktieru īpašniekiem. Lai nezaudētu sa­vu īpašumu, tās marķēja ne tikai ar īpašnieka vārdu, bet arī ar uzrakstiem par pudeļu piederību. Cara laikos līdz pirmajam pasaules karam ļoti bieži uz pudeles bija norādīts brūža nosaukums krievu valodā:заводъ, (), Паровой заводъ vai šo vārdu saīsinājumi, jo teksts bija par garu, lai to visu izvietotu uz pudeles korpusa kopā ar nosaukumu un citiem norādījumiem. Ru­nājot par nosaukumiem krievu valodā, jāpiebilst, ka bija arī izņēmumi. Tā Mazsalacas alus brūžu uzraksts ir vācu valodā, un neuzmanīgs kolekcionārs to var attiecināt uz Vāczemes alus brūžu pudelēm. Uz pudeles dibena parasti bija Stikla fabri­kas īpašnieka iniciāļi un tilpums. Ļoti reti bija norādīts fabrikas dibināšanas gads. Visbiežāk pie mums un vispopulārākās pudeles bija izgatavotasKerkoviusa Stikla fabrikā Rīgā. Uz šīm pudeles dibeniembija lasāmi burti„KK”. Pudeles tilpumu atzī­mēja kā 1/20B (0,6 litri) vai puspudeles 1/40B (0,3 litri), kas nozīmēja daļas no spaiņa B (12,3 litri). Arī šeit bija izņēmumi. Tā uz Līvānu Stikla fabrikas portera pudeles tilpums bija iespiests uz pudeles pleca (1/20B), jo dibens bija vāji izteikts ko­nuss, un tur šo uzrakstu nevarēja izveidot. Uz pudeles korpusa bieži rakstīja arī frāzi, ka pudele netiek pārdota: продается, отчуждается utt. Reti, bet arī šeit bija izņēmumi. Tā no mūsu teritorijā izgatavotām pudelēm ir zināma alus brūžu pudele ar uzrakstu 11§, kas nozīmēja atsauci uz Ukaza 11 paragrāfu. Kā atsevišķu kategoriju gribās izdalīt tās alus brūžu pudeles, kas tika izgatavotas un pildītas Rīgā priekš Polijas. Daļa pude­ļu tika izgatavotas arī uz vietas Polijā. Uz pudelēm bija iespiests uzraksts un tirdzniecības zīmols, kas bija reģistrēts Pēter­burgā. Uzraksti uz pudelēm bieži bija vācu un krievu valodās, vai tikai vācu. Pudeles arī pēc formas atšķīrās no pieņemta­jām formām uz vietas Rīgā. No šās kategorijas zināmas Waldschloschen, Stricka, un Livonijas brūžu pudeles. Šiem brū­žiem bija pārstāvniecības, lielnoliktavas un veikali alus realizācijai Varšavā. Var pieļaut, ka arī citās Polijas pilsētās šie vai arī citi alus brūži mēģināja iespiesties. Pie šās kategorijas jāattiecina arī alus pudeles, kas tika izgatavotas citās Krievijas impērijas pilsētās. Tā, piemēram, vairāki Rīgas brūži aktīvi tirgoja alu Pēterburgā, Maskavā, Kijevā un citur. Ja atmetam pu­deles, kuras tika pildītas Rīgā, tad tās pudeles, kas tika izgatavotas uz vietas krietni atšķīrās no Rīgas pudelēm. Reizēm in­terneta saitos tiek pamanītasnetipiskas Rīgas alus brūžu pudeles, kuras pēc formas un pudeļu tipa krietni atšķiras. Tipiska ir šāda Stricka brūža pudeles, kas acīm redzot ir izgatavotas Pēterburgā. Trešā kategorija varētu būt krogu, traktieru un bufešu alus pudeles. Tās tāpat piederēja to īpašniekiem. Bagātākie īpašnieki pasūtīja pudeles ar uzrakstiem. Šodien tādu pudeļu ir apzināts jau tuvu trešajam desmitam. Pasaules praksē arī šīs pude­les ir ļoti retas. Gadījies redzēt kolekcionāru forumos atsevišķas Anglijas pabu pudeles. Krievijas kolekcionāru forumos šā­du pudeļu nav manīts. Kas attiecas uz mūsu teritoriju, tad šādas pudeles pagaidām ir zināmas tikai bijušās Vidzemes gu­berņas teritorijā. Ir nepārbaudītas ziņas par nezināmiem uzrakstiem arī Kurzemes guberņā, bet šodien nekā reāli taustāma nav atrasts. Uzraksti uz šīm pudelēm bija ļoti īsi un sastāvēja no kroga, traktiera vai bufetes īpašnieka vārda un vietas no­saukuma. Uzraksti bija gan vācu, gan krievu, gan latviešu valodā. Tipisks uzraksts, piemēram, bija: A.PAUKULLINDEN­HOF, A.KIKUL TIRZĀ, GEORG HANSCHMAN, G.BERG – AAHOF TRACTEUR. Vistipiskākā kļūda šai kategorijai ir Trikā­tes pils Boču kroga pudeles attiecināšana pie alus brūžu pudelēm, neskatoties uz uzrakstu krievu valodā: БокъunRušmaņ Ļaudonas pudele.Vispārņemot uzskatu, ka šī pudeļu kategorija nav novērtēta un vispār ir kolekcionāriem nezināma tā ie­mesla dēļ, ka šo pudeļu bija maz izgatavots un tā vispār bija reta parādība, bet tā ir mūsu vēsture. Vēl pieminēšu faktu, ka uz šodienu no šīs kategorijas zināmas tikai pudeles ar tilpumu 1/20B trīs dažādu tipu pudelēs. Kā atsevišķu kategoriju gribās izdalīt ļoti retu kategoriju – porcelāna pudeļu kategoriju. Šīs ekskluzīvās pudeles nav daudz, un strīdi par šo pudeļu nozīmi turpinās. Kā retas un visu kolekcionāru iekārotas kolekciju pērles tiek uzskatītas Waldschloschen porcelāna pudeles. Kaut gan par retu, es šo pudeli negribētu nosaukt. Man ir zināmas ap 30 šo pudeļu at­rašanās vietas un īpašnieki. Skaitlis 30 nozīmē pēc filatēlistu retuma klasifikācijas pat ne raritāti (līdz 5). Reti, kas zina, ka šai pudelei ir divi varianti ar dažādu pudeles kakliņa formu un vēl retāk zināms fakts, ka eksistē šī pudele vispār bez nosau­kuma ar rožu ornamentu. Šī konkrētā pudele, protams, netika izmantota alus tirdzniecībai, bet norāda uz faktu, ka traukus pasūtīja rūpnīcām īpašnieki, kas diktēja un pasūtīja savus uzrakstus vai tirdzniecības zīmolus. Uz šodienu zināmas un kla­sificētas Waldschloschena, Klasena, Gustava Kuncendorfa brūžu pudeles. Presē bija pieminēts arī fakts par Stricka porce­lāna pudeli. Šogad pie kolekcionāriem nokļuva H.Ertack pudele. Šī pudele piederēja Hans Ertack traktierim Marijas ielā 36. Kā konstatēts fakts ir šādas pudeles eksistence, uz kuras kā īpašnieks ir norādīts lieltirgotavas īpašnieka uzvārds – R(ob­erts) Falck, Libau. P.S. No šā gada atklājumiem jāpiemin Ulda Veršūna no Bauskas atklājums par Klopmansrodes, Ditriha (Ventspils) un Lie­liecavas (Gr.Eckau) Kroiča alus brūžu pudelēm. Atklājums ir arī apgrozībā parādījušās H.Ertack porcelāna traktiera pudele un nepārbaudītas ziņas par Dreiliņu un Šķirotavas (, Юнгтергофъ) krogus pudelēm. Diemžēl šīs divas krogu pudeles neizde­vās ne apskatīt, ne iegūt to fotogrāfijas un tāpēc to eksistence un piederība šai pudeļu kategorijai joprojām ir diskutabla.

© Andris Raņķevics
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.