15. maija 5. gadskārta. 1939. gads

2019-08-18 11:16:48
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


15. maija piecu gadu atceres piemiņas izdevums nāk klajā 1939. gada 13. maijā. Astoņu pastmarku sērijā attēlota Rīgas Viestura pamatskola, Viestura piemiņas pils Jelgavā, Rīgas pils, Brīvības piemineklis Rīgā, Vienības nams Daugavpilī, Kara muzejs, prezidents K.Ulmanis un simboliska alegorija. Pastmarkas iespiestas uz papīra ar kāškrustu / ugunskrustu ūdenszīmēm (resp., ar normālu un apgrieztu ūdenszīmi), perforētas ar zobojumu 10, dažu nominālu markas ar zobojumu 10 ½, 10 : 10 ½, 10 ½ : 10. Pastmarku tirāža variē no 150 000 eksemplāru 50 santīmu markai līdz 2 500 000 eksemplāru 20 santīmu markai.


Šajā izdevumā eksistē markas ar dažādām zobojuma kļūdām (nezobotas malas, dubultzobojumi), kas uzskatāmas par retām vai ļoti retām. Ir zināms, ka 3 santīmu marku stateniski vai līmeniski nezoboti pāri ir bijuši tikai 20 eksemplāros katrs, 3 santīmu marka ar nezobotu apakšmalu – 35 eksemplāros, ar nezobotu labo malu – 40 eksemplāros, 5 santīmu marka ar nezobotu augšējo vai apakšējo malu – katra 20 eksemplāros, 10 santīmu marku stateniski nezoboti pāri – 30 eksemplāros, 40 un 50 santīmu markas ar nezobotu apakšējo malu – katra 20 eksemplāros. Salīdzinoši lielākā skaitā ir 20 santīmu markas zobojuma kļūda – marka ar nezobotu apakšmalu 130 eksemplāros un 10 santīmu markas ar nezobotu labo vai kreiso malu – katra 80 eksemplāros.

Pastāv arī dažas iespieduma kļūdas, piem., 10 santīmu marka ar attēla nospiedumu markas aizmugurē, ir sastopamas vairāku veidu plates kļūdas. Eksistē iespieduma krāsu nianses. Nezobotas 5, 10 un 20 santīmu markas ir saglabājušās no t. s. „arhīva krājuma”.

5 santīmu marku kvartbloks ar zobojumu 10 : 10 ¼
ar normālu ūdenszīmi līmeniskās līnijās

 

10 santīmu marku kvartbloks ar zobojumu 10 ¼ un normālu
ūdenszīmi līmeniskās līnijās.

 

20 santīmu marku kvartbloks ar nezobotu apakšējo malu un plates kļūdu (augšā pa labi).
Pārdots izsolē par 210 €.

 

20 santīmu marku vertikāls pāris ar nezobotu
apakšējo malu un plates kļūdu
(traips uz Brīvības pieminekļa) augšējā markā.

 

30 santīmu marku kvartbloks ar zobojumu 10 ¼ un normālu ūdenszīmi
stateniskās līnijās.

 

35 santīmu marku kvartbloks ar zobojumu 10 : 10 ¼ un normālu ūdenszīmi
stateniskās līnijās.

 

40 santīmu markas ar nezobotu apakšējo malu. Pārdotas izsolē par 240 €.

 

50 santīmu marku kvartbloks ar nezobotu apakšējo malu.
Pārdots izsolē par 500 €.

 

3 nezobotu marku pāri. Pārdoti izsolē par 250 €.

 

3 nezobotu marku pāri. Pārdoti izsolē par 320 €.

 

Nerealizēto 5 un 20 santīmu marku
variantu paraugiespiedumi.
Pārdoti izsolē par 1 400 €.

 

© Raimonds Zalcmanis