Pastmarku tematiskā kolekcija – 4. daļa

Klāt arī ir pēdējā grāmatas daļa. Iekļautas ir sekojošas nodaļas: Izstādes eksponāts; Filatēlijas izstādes; Izstādes žūrija; Eksponātu vērtējums. Jau publicēts: 1. Pastmarku tematiskā kolekcija – ievads 2. Pastmarku tematiskā kolekcija – 1. daļa 3. Pastmarku tematiskā kolekcija – 2. daļa 4. Pastmarku tematiskā kolekcija – 3. daļa

Pastmarku tematiskā kolekcija – 3. daļa

Šodien publicēsim sekojošas daļas: Kolekcijas mākslinieciskā iekārtošana Albumu lapu sagatavošana Lapu skices Lapu noformējums Uzraksti un paskaidrojumi Tekstu tehniskā izpilde Jau publicēts: 1. Pastmarku tematiskā kolekcija – ievads 2. Pastmarku tematiskā kolekcija – 1. daļa 3. Pastmarku tematiskā kolekcija – 2. daļa

Pastmarku tematiskā kolekcija – 2. daļa

Šoreiz izliekam sekojošas daļas: Kolekcijas plāns; Filatēliskā materiāla atlase; Materiāla sistemizācija un anotāciju sastādīšana. Jau publicēts: 1. Pastmarku tematiskā kolekcija – ievads 2. Pastmarku tematiskā kolekcija – 1. daļa

Pastmarku tematiskā kolekcija – 1. daļa

Šajā daļā ieliksim šādas nodaļas: Mans aicinājums – tematiskā kolekcija Tematiskās krāšanas sākumi Mūsdienu tematiskās kolekcijas Filatēlisko materiālu kvalitāte Pastmarkas Pasta zīmogi Veselas vēstules Veselās lietas Pirmo dienu aploksnes Iepriekš publicētais: Pastmarku tematiskā kolekcija – ievads

Pastmarku tematiskā kolekcija – ievads

Beidzot, ar datoriem saistītās problēmas ir novērstas – sākam izlikt grāmatiņu.

Drīzumā: Pastmarku tematiskā kolekcija

Drīzumā pie mums tiks publicēta Jāņa Ozoliņa grāmata “Pastmarku tematiskā kolekcija” – ar paša autora atļauju. Tā kā mēs nekur neesam pazuduši, tikai esam iegrimuši darbiņos…

Saits griežas uz WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com