Mazais ģērbonis. 1940. gads.

2019-09-22 13:05:24
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


Laikā no 1940. gada janvāra līdz augustam nāk klajā dažādu nominālu jauna parauga pastmarkas ar stilizētu valsts mazā ģerboņa attēlu, kopskaitā izdod 11 dažādu nominālu pastmarkas. Tās iespiestas uz papīra ar kāškrustu / ugunskrustu ūdenszīmēm (resp., ar normālu un apgrieztu ūdenszīmi) loksnēs 10 x 10, perforētas ar zobojumu 10. Marku tirāža nav zināma.

 


Eksistē dažas retas zobojuma kļūdas un pastmarku krāsu paraugiespiedumi uz ūdenszīmju papīra ar nominālu 20 santīmu – zobotas 16 dažādās krāsās, nezobotas 21 dažādā krāsā. Nezobotas markas „īstajās” krāsās ir saglabājušās no t. s. „arhīva krājuma”.

1940. gadā uz vairāku nominālu markām ir veikti privāti, neoficiāli virsspiedumi melnā un sarkanā krāsā ar tekstu „L.P.S.R.” un piecstaru zvaigzni, eksistē arī 3 santīmu marka ar neoficiālu paaugstināta nomināla virsspiedumu, resp. viltojums.

12 viena santīma marku bloks ar normālu ūdenszīmi līmeniskās līnijās.
3 santīmu marku kvartbloks uz papīra bez ūdenszīmēm.
Pārdots izsolē par 200 €.

20 santīmu markas paraugiespiedumi dažādās krāsās.

20 santīmu nezobotu un zobotu marku paraugiespiedumi dažādās krāsās.
Pārdoti izsolē par 800 €.
20 santīmu nezobotu un zobotu marku paraugiespiedumi dažādās krāsās.
Pārdoti izsolē par 1 000 €.

Nezobotu marku pāri no t. s. „arhīva krājuma”. Pārdoti izsolē par 1 100 €.

Nezobotu marku pāri no t. s. „arhīva krājuma”. Pārdoti izsolē par 1000 €.

20 santīmu marku nezobots pāris atšķirīgā krāsā.
Nezobotu 10 santīmu marku pāris, iespiests uz atšķirīga papīra. Pārdots izsolē par 340 €.

Nerealizētā parauga marku izmēģinājuma iespiedumi.
Pārdoti izsolē par 850 €.

Nerealizētā parauga marku izmēģinājuma iespiedums ar zobojumu 10 ¼.
Pārdoti izsolē par 620 €.

© Raimonds Zalcmanis
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.