Jānis Čakste. 1928. gads.

2018-08-26 11:07:30
Birkas: Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


1928. gada 18. aprīlī nāk klajā pastmarku izdevums par godu Latvijas Valsts pirmajam prezidentam Jānim Čakstem ar piemaksu par labu Jāņa Čakstes piemiņas fondam. Pastmarkas metu veidojis prof. R.Zariņš, vara grebumā to izpildījis grafiķis K.Krauze.

Pastmarku sēriju veido piecas markas, katra nomināla marku tirāža 35 350 eksemplāru. Markas iespiestas uz papīra ar viļņveida līniju ūdenszīmēm, zobojums 11 ½, divi nomināli ar zobojumu 10.15 santīmu un 1 lata virsspiedumi. 1927.

2018-08-19 14:47:58
Birkas: Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


Lai pasta sūtījumu apmaksai izmantotu daļu vēl neizlietoto kapeiku un rubļu nominālu pastmarku, uz agrāko izdevumu 40 un 50 kapeiku pastmarkām izdarīja jaunu virsspiedumu ar nominālu 15 santīmi, un virsspiedumu ar nominālu 1 lats uz 3 rubļu pastmarkām. Šīs pastmarkas laida apgrozībā 1927. gada 8. augustā (dažos katalogos uzrādīts datējums 9. augusts).Liepāja. 1925. gads.

2018-08-04 17:37:22
Birkas: pastmarkas, Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


Liepājas 300 gadu jubilejai veltīto piemaksas pastmarku sērija nāk klajā 1925. gada 31. jūlijā. Pastmarkas, uz kurām attēloti dažādi pilsētas skati un ģerbonis, iespiestas uz papīra ar viļņveida līniju ūdenszīmēm. Piemaksa par labu Liepājas pilsētai. Pastmarkas zobotas 11 ½, salīdzinoši nelielā skaitā apgrozībā laistas arī nezobotas loksnes.

Komentāri: 0

Kara invalīdi. 1923. gads.

2018-07-28 17:13:51
Birkas: pastmarkas, Latvija, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


1923. gada 10. novembrī nāk klajā labdarības pastmarku izdevums ar piemaksu par labu Latvijas Kara invalīdu palīdzības fondam. Uz 1, 2 un 4 santīmu nominālu pastmarkām ar mazā ģerboņa attēlu izdarīts tumši zilas krāsas virsspiedums ar Latvijas Kara invalīdu savienības emblēmu un tekstu „KARA INVALĪDIEM”, piemaksas vērtība katrai markai 10 santīmu.

Komentāri: 0

Ģērbonis - 2 un 3 daļas. 1923 - 1933 gadi.

2018-07-14 17:36:45
Birkas: Latvija, ģerboņi, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


1923. gadā kopš 14. februāra dažādos datumos nāk klajā pastmarkas ar valsts ģerboņa zīmējumu un jauniem santīmu / latu nomināliem uz tāda pat ūdenszīmju papīra kā iepriekšējam ģerboņa marku izdevumam. Marku nomināli: 1, 2, 4, 5, 10, 12, 20, 40, 50 santīmu, 1 un 2 lati. Markas iespiestas ar divu veidu platēm (1. platē šķērslīnijas zem vārda „LATVIJA” ir gandrīz saplūdušas ar vairogu, bet 2. platē robežlīnija ir skaidra, atdalīta). Pastmarkas dažādi zobotas (galvenokārt ar zobojumu 10, 10 ¾, 11 ½, 10 : 11 ½, 11 ½ : 10, 2 un 15 santīmu markas salīdzinoši nelielā skaitā eksistē arī ar zobojumu 10 : 10 ¾ un 10 ¾ : 10). Eksistē arī nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”.

Komentāri: 3

Ģērbonis - 1. daļa. 1921 un 1922. gads

2018-06-03 10:04:04
Birkas: Latvija, ģerboņi, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


Pirmais pastmarku izdevums ar valsts mazā ģerboņa zīmējumu nāk klajā 1921. gada 12. oktobrī ar Latvijas rubļu nomināliem, prof. R.Zariņa zīmējums. Pastmarkas iespiestas uz papīra ar statenisku viļņveida līniju ūdenszīmēm (loksnē ir arī markas ar burtiem un cipariem ūdenszīmē) un dažādi zobotas (galvenokārt 11 ½ un 11 ¼, dažiem nomināliem arī 10 : 11 ½, 11 ¼ : 11 ½ , 20 rubļu marka ar zobojumu 10 un 11 ½ : 10). Eksistē arī nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”.

Komentāri: 0