Ģērbonis - 2 un 3 daļas. 1923 - 1933 gadi.

2018-07-14 17:36:45
Birkas: Latvija, ģerboņi, Raimonds Zalcmanis

Lapa: Lasītāju Materiāli


1923. gadā kopš 14. februāra dažādos datumos nāk klajā pastmarkas ar valsts ģerboņa zīmējumu un jauniem santīmu / latu nomināliem uz tāda pat ūdenszīmju papīra kā iepriekšējam ģerboņa marku izdevumam. Marku nomināli: 1, 2, 4, 5, 10, 12, 20, 40, 50 santīmu, 1 un 2 lati. Markas iespiestas ar divu veidu platēm (1. platē šķērslīnijas zem vārda „LATVIJA” ir gandrīz saplūdušas ar vairogu, bet 2. platē robežlīnija ir skaidra, atdalīta). Pastmarkas dažādi zobotas (galvenokārt ar zobojumu 10, 10 ¾, 11 ½, 10 : 11 ½, 11 ½ : 10, 2 un 15 santīmu markas salīdzinoši nelielā skaitā eksistē arī ar zobojumu 10 : 10 ¾ un 10 ¾ : 10). Eksistē arī nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”.


Pastmarku tirāža variē no 2 108 180 (dažos katalogos 2 106 180) un 2 108 600 eksemplāriem 50 un 12 santīmu markām līdz 24 536 480 eksemplāriem 10 santīmu markai. Pastmarkām ar valsts lielā ģerboņa attēlu tirāža ir 431 100 eksemplāru 2 latu markai un 535 300 (dažos katalogos 535 000) eksemplāru 1 lata markai.

10 santīmu marka ar zobojumu 10 ir iespiesta atšķirīgā krāsā – rozā tonī (200 eksemplāros). Visu nominālu markām eksistē zobojuma kļūdas (kāda no malām nezobota vai ar dubultzobojumu), 1, 4, 10 un 12 santīmu markas eksistē ar abpusēji uzklātu līmi, 5 santīmu markai ir iespieduma kļūda – markas nospiedums aizmugurē. Pastāv arī vairāku veidu plates kļūdas.

1925. gadā tiek izdotas vairāku jaunu nominālu pastmarkas 6, 15, 25 un 30 santīmu vērtībā uz tāda pat papīra kā iepriekšējo nominālu pastmarkām. Šīs pastmarkas iespiestas tikai ar 2. tipa plati. Pastmarkas zobotas ar zobojumu 10, 10 ¾ jeb 11, 11 ½, 10 : 11 ½ , dažu nominālu markām arī zobojums 11 ½ : 10, 10 : 10 ¾. Eksistē arī nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”.

Pastmarku tirāža variē no 4 089 600 eksemplāriem 30 santīmu markai līdz 18 371 200 eksemplāriem 15 santīmu markai.

6 santīmu marka ir iespiesta uz dzeltena, vienpusēji krāsota papīra, bet tikai 200 eksemplāri iespiesti uz abpusēji krāsota papīra. 15 santīmu marka ir iespiesta gan brūni violetā, gan sarkanbrūnā krāsā, bet 25 santīmu marka – violeti zilā un violeti rozā krāsā.

Arī šī izdevuma markas sastop ar dažādām zobojuma kļūdām, eksistē arī iespieduma kļūdas, piem., 6 un 15 santīmu markas ar nospiedumu aizmugurē, 15 santīmu marka uz brūni krāsota papīra, 30 santīmu marka ar abpusēji uzklātu līmi. 6 un 15 santīmu markām izmēģinājuma iespiedumi ir uz balta papīra. Pastāv arī vairāku veidu plates kļūdas.

Laikā no 1925. gada 22. decembra līdz 1926. gada janvārim tiek laistas apgrozībā pastmarkas ar valsts lielā ģerboņa attēlu un nomināliem 5 un 10 lati. Markas zobotas 10 ¾, katra nomināla marku tirāža 110 000 eksemplāru.

1928. gadā nāk klajā markas ar mazā un lielā ģerboņa attēlu uz papīra ar kāškrusta / ugunskrusta ūdenszīmēm (resp., normāla vai apgriezta ūdenszīme, turklāt, ūdenszīmes papīra loksnē ir izvietotas gan vertikālās, gan līmeniskās līnijās). Pastmarkas iespiestas ar 2. un 3. tipa plati ( 3. tipa platē līnija virs vārda „LATVIJA” nepieskaras augšējās malas līnijai). Pastmarkas zobotas ar zobojumu 10, 10 ½, 10 ¾ jeb 11, 11 ½, dažu nominālu markām arī zobojums 10 ¾ : 10. Eksistē arī nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”. Marku nomināli: 2, 6, 10, 15, 20, 30 santīmu un 1 lats. Šī izdevuma pastmarku tirāža nav zināma.

Visu nominālu markas sastop ar dažādām zobojuma kļūdām, eksistē arī iespieduma kļūdas, piem., 2 santīmu marka ar nospiedumu aizmugurē. Kā ļoti rets ir minēts 6 santīmu markas izmēģinājuma iespiedums oriģinālkrāsā uz balta papīra.

1929. gadā tiek laistas apgrozībā jaunu nominālu – 1, 4, 40 un 50 santīmu pastmarkas. Pastmarku zobojums 10 un 11 ½, dažu nominālu markām arī 10 ½, 10 ¾, 10 ½ : 10, 10 ½ : 11. Eksistē arī nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”. 50 santīmu markai ir krāsu atšķirības (violeti pelēka vai pelēka). Eksistē arī zobojuma kļūdas (kāda no malām nezobota vai ar dubultzobojumu, zobojums caur marku).

Laikā no 1930. gada līdz 1932. gadam nāk klajā pastmarkas ar jauniem nomināliem 3, 5, 7, 10, 35 santīmu un 2 latu vērtībā. Pastmarkas zobotas ar zobojumu 10, 10 ½, 10 ¾ jeb 11, 11 ½. Eksistē arī nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”. Pastmarkas iespiestas ar 2. un 3. tipa plati uz papīra ar kāškrusta / ugunskrusta ūdenszīmēm (resp., normāla vai apgriezta ūdenszīme, turklāt, ūdenszīmes papīra loksnē ir izvietotas gan vertikālās, gan līmeniskās līnijās). Arī šī izdevuma pastmarku tirāža nav zināma. Šajā izdevumā eksistē dažas zobojuma kļūdas, piem., 35 santīmu marka ar dubultrobojumu labajā pusē, 2 latu marka ar nezobotu labo malu u.c.

6 un 10 santīmu markas ir iespiestas uz dzeltena papīra, tās var būt arī ar baltu aizmuguri, 15 santīmu marka – uz sarkanbrūna papīra un tā var būt arī ar baltu aizmuguri. 30 santīmu marka ir iespiesta gan gaiši zilā, gan tumšākā, ultramarīna krāsā. Krāsu atšķirības pastāv arī 20 santīmu markai. 10 santīmu markām izšķir šaurāku un platāku ciparu „1” markas nomināla skaitlī, 20 santīmu markas nomināla skaitlī „0” ir taisna vai ieslīpa, atkarībā no iespiešanai izmantotās plates.

1933. gadā tiek izdota pastmarka ar valsts lielā ģerboņa attēlu un 5 latu nominālu uz tāda pat papīra kā iepriekšējiem, kopš 1927. gada izdotajiem nomināliem. Pastmarka zobota 10, 10 ¾ vai 11 ½, tās tirāža 14 000 eksemplāru. Eksistē nezobotas markas no t.s. „arhīva krājuma”.

 

Izmēģinājuma iespiedums zilā krāsā. Pārdots izsolē par 2 800 €.
Izmēģinājuma iespiedums zilā krāsā. Pārdots izsolē par 2 800 €.
Izmēģinājuma iespiedums zaļā krāsā uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 2 600 €.
Izmēģinājuma iespiedums zaļā krāsā uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 2 600 €.
Izmēģinājuma iespiedums zaļā krāsā ar zobojumu uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 3 000 €.
Izmēģinājuma iespiedums zaļā krāsā ar zobojumu uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 3 000 €.
5 latu markas izmēģinājuma iespiedums. Pārdots izsolē par 400 €.
5 latu markas izmēģinājuma iespiedums. Pārdots izsolē par 400 €.
Izmēģinājuma iespiedums sarkanā krāsā ar zobojumu uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 3 200 €.
Izmēģinājuma iespiedums sarkanā krāsā ar zobojumu uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 3 200 €.
Aploksne, uz kuras uzlīmētas trīs 10 santīmu markas ar krāsas atšķirību. Pārdota izsolē par 1 800 €.
Aploksne, uz kuras uzlīmētas trīs 10 santīmu markas ar krāsas atšķirību. Pārdota izsolē par 1 800 €.
No Rīgas caur Berlīni uz Argentīnu adresēta gaisa pasta sūtījuma aploksne. Pārdota izsolē par 540 €.
No Rīgas caur Berlīni uz Argentīnu adresēta gaisa pasta sūtījuma aploksne. Pārdota izsolē par 540 €.
Aploksne ar Rīgas-Vecgulbenes pasta vagona zīmogiem. Pārdota izsolē par 100 €.
Aploksne ar Rīgas-Vecgulbenes pasta vagona zīmogiem. Pārdota izsolē par 100 €.
Pastkarte ar iespiestu 12 santīmu marku.
Pastkarte ar iespiestu 12 santīmu marku.
Pastkartes ar iespiestu 6 un 10 santīmu marku.
Pastkartes ar iespiestu 6 un 10 santīmu marku.
Pastkarte ar iespiestu 20 santīmu marku.
Pastkarte ar iespiestu 10 santīmu marku.

10 santīmu marka ar krāsas atšķirību. Pārdota izsolē par 300 €.
10 santīmu marka ar krāsas atšķirību. Pārdota izsolē par 300 €.
2 latu 12 marku bloks ar ūdenszīmes fragmentu „AT MILLS”. Pārdots izsolē par 180 €.
2 latu 12 marku bloks ar ūdenszīmes fragmentu „AT MILLS”. Pārdots izsolē par 180 €.
Izmēģinājuma iespiedums uz sarkanbrūna papīra; zināms tikai vienā eksemplārā. Pārdots izsolē par 3 000 €.
Izmēģinājuma iespiedums uz sarkanbrūna papīra; zināms tikai vienā eksemplārā. Pārdots izsolē par 3 000 €.
Izmēģinājuma iespiedums oranžā krāsā. Pārdots izsolē par 2 900 €.
Izmēģinājuma iespiedums oranžā krāsā. Pārdots izsolē par 2 900 €.
Izmēģinājuma iespiedums oranžā krāsā ar zobojumu. Uzskata, ka šajā krāsā eksistē tikai vienā eksemplārā. Pārdots izsolē par 2 500 €.
Izmēģinājuma iespiedums oranžā krāsā ar zobojumu. Uzskata, ka šajā krāsā eksistē tikai vienā eksemplārā. Pārdots izsolē par 2 500 €.
Izmēģinājuma iespiedums zilā krāsā ar zobojumu. Uzskata, ka šajā krāsā eksistē tikai daži eksemplāri. Pārdots izsolē par 2 400 €.
Izmēģinājuma iespiedums zilā krāsā ar zobojumu. Uzskata, ka šajā krāsā eksistē tikai daži eksemplāri. Pārdots izsolē par 2 400 €.
Izmēģinājuma iespiedums rozā krāsā ar zobojumu. Uzskata, ka šajā krāsā eksistē tikai daži eksemplāri. Pārdots izsolē par 2 300 €.
Izmēģinājuma iespiedums rozā krāsā ar zobojumu. Uzskata, ka šajā krāsā eksistē tikai daži eksemplāri. Pārdots izsolē par 2 300 €.
Izmēģinājuma iespiedums rozā krāsā. Pārdots izsolē par 2 600 €.
Izmēģinājuma iespiedums rozā krāsā. Pārdots izsolē par 2 600 €.
Izmēģinājuma iespiedums sarkanā krāsā uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 1 400 €.
Izmēģinājuma iespiedums sarkanā krāsā uz ūdenszīmju papīra. Pārdots izsolē par 1 400 €.
Izmēģinājuma iespiedums zaļā krāsā. Pārdots izsolē par 2 700 €.
Izmēģinājuma iespiedums zaļā krāsā. Pārdots izsolē par 2 700 €.
Izmēģinājuma iespiedums zaļā krāsā uz iedzeltena papīra. Pārdots izsolē par 2 500 €.
Izmēģinājuma iespiedums zaļā krāsā uz iedzeltena papīra. Pārdots izsolē par 2 500 €.
Izmēģinājuma iespiedums violeti-rozā krāsā. Pārdots izsolē par 3 000 €.
Izmēģinājuma iespiedums violeti-rozā krāsā. Pārdots izsolē par 3 000 €.
30 un 25 santīmu marku zoboti izmēģinājuma iespiedumi dažādās krāsās. Pārdoti izsolē par 1 100 €.
30 un 25 santīmu marku zoboti izmēģinājuma iespiedumi dažādās krāsās. Pārdoti izsolē par 1 100 €.

 

Izmēģinājuma iespiedums dzeltenā krāsā ar zobojumu. Uzskata, ka šajā krāsā eksistē tikai vienā eksemplārā. Pārdots izsolē par 1 900 €.
Izmēģinājuma iespiedums dzeltenā krāsā ar zobojumu. Uzskata, ka šajā krāsā eksistē tikai vienā eksemplārā. Pārdots izsolē par 1 900 €.

© Raimonds ZalcmanisKomentāri

#1 gatis

2018-07-16 11:16:42 : Raimondam "10 santīmu marka ar zobojumu 10 ir iespiesta atšķirīgā krāsā – rozā tonī (200 eksemplāros). " Mi 93 (mattrosa)- Priedem patīk cipars 200 (tā pat kā Mi 58 plānais papīrs, hi-hi). Laikam gribējās dārgāk pārdot. Nav 200 ir vismaz 400. Mazāk nevar būt. Cita lieta ka satopamas pelēki sarkanas uz sviestaina papīra, kā Mi 46,47, 50. vai nu bija divas 400 lapas vai arī daļa no lapas bija no cita papīra satāva Grūti atšķiramas- jo iespējams parsto marku izbalināt. Tas pats par Mi 103 Kādas 200? Viena drukas lapa -400 gabalas (vismaz). Ļoti strīdīga pozīcija- pārsvarā kolekcijās viņas vietā stāv parasta pastmarka ar iedzeltenu līmi. Protams dabā ir. Padomā , Raimond, pirms raksti.
#2 raimonds_zalcmanis

2018-07-16 23:15:12 : Gatim Padomā, vai Tev nebūtu jāstājas pie jauna, informatīvi absolūti precīza Latvijas pastmarku kataloga sastādīšanas. Tādas zināšanas turēt zem pūra.... Jau minēju, ka no katalogiem visvairāk esmu uzticējies Priedem. Protams, ka kļūdas iespējamas arī viņa katalogā. Bet šo publikāciju mērķis NAV dublēt esošos katalogus, sniedzot izsmeļošu informāciju par visu izdevumu varietātēm. Piem., pilns apraksts par visām ģerboņu marku varietātēm vien, ieskaitot visas zobojumu atšķirības, drukas kļūdas, proves u.t.t., droši vien, aizņemtu ap 50 lappušu teksta. Turklāt koriģēt katalogos sastopamās kļūdas man nav ne laika, ne iespēju. Šo pārskatu mērķis bija piedāvāt tikai VIZUĀLU pārskatu par Latvijas marku izdevumiem, ieskaitot atšķirības, proves un tml., tā teikt acu pamielošanai vēl nedaudzajiem atlikušajiem krājējiem. Ir lietas, ko dabā ieraudzīt nereāli, piemēram, virkne ģerboņu marku provju atšķirīgās krāsās, kas redzamas šajā sadaļā. Mazliet žēl, ka šajā ģerboņu marku sadaļā bilžu secība ir nobrukusi, līdz ar to apgrūtinot pārskatamību. Vēl atlikuši apmēram 30 nenopublicēti faili (līdz Kurland 1945.g.). Liels paldies Ansim par atsaucību un ieguldīto laiku un darbu failus publiskojot! .
#3 gatis

2018-07-17 09:40:34 : Paldies Raimond par darbu. Jā, ir lietas kuras varētu precizēt, bet man gribējās palabot tikai tās vietas, kuras likās kļūdainais. Neko vairāk. plus veicināt diskusiju par aprakstītajiem jautājumiem, kas Tev dotu zināmu gandarījumu par patērēto laiku ieteikums- es liktu atsauces, pie tam labāk ar paskaidrojumiem, tas saka tā, tas saka šitā, bet es domāju ka bija tā Pie kataloga strādā otrs Raimonds, es varu tikai palīdzēt ar viedokli (sajaukt galvu). P.S. augstāk minētās proves Tu vari redzēt (Latvijā), tā nav problēma (izņemot 2 r. uzdruku uz plānā papīra hi-hi). Dažas pat tirgojas, tā pat kā cits materiāls arī. Ja ir interese pie Latgales atbrīvošanas ir tel.nr.


Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
  • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
  • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.